Pamięć o Staszicu

15 maja 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach przeprowadzono IX Gminny Konkurs pt. „Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie”.

Reklamy

Konkurs miał na celu krzewienie i rozwijanie wiedzy o Stanisławie Staszicu i Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów z 5 szkół podstawowych: SP Moniatycze, SP Husynne, SP Kułakowice Trzecie, SP Mieniany, SP Czerniczyn i 2 gimnazjów: GG Kozodawy i GG Moniatycze.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce Raczyński Amadeusz – SP Moniatycze

II miejsce Najczuk Rafał – SP Moniatycze

III miejsce Krawczyk Sebastian – SP Mieniany

W kategorii gimnazja:

I miejsce Raczyńska Karolina – GG Moniatycze

II miejsce Żmura Mariola – GG Moniatycze

III miejsce Wojtiuk Milena – GG Moniatycze

Ponadto wyróżniono: Czech Patrycję z SP Husynne, Walczak Jolantę z SP Kułakowice Trzecie oraz Dąbrowskiego Pawła i Cieplińską Żanetę, oboje z GG Kozodawy.

***

Przypomnijmy:

11 maja mieszkańcy Gminy Hrubieszów zorganizowali Regionalne Uroczystości Staszicowskie w Dziekanowie. W ramach obchodów odbyła się Uroczysta Msza Święta, po której przybyłe delegacje Ziemi Hrubieszowskiej złożyły wieńce przy pomniku Stanisława Staszica w Dziekanowie.

Dzieci i młodzież kultywują pamięć o St. Staszicu i jego Towarzystwie jeszcze w inny sposób.

Uczniowie uczestniczą w rajdzie rowerowym „Staszicowskimi śladami Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego”, organizowanym corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki