Parafia Świętego Ducha ma nowego proboszcza

Ks Biskup Marian Rojek mianował dotychczasowego proboszcza Parafii w Tarnawatce ks. Marka Giergiela nowym proboszczem Parafii Św. Ducha w Hrubieszowie. Ks. Marek zastąpi na tym miejscu Ks. Wiktora Kozińskiego, który odchodzi na emeryturę.

Reklamy

 

Ks. Marek Giergiel urodził się 24 X 1963 r. w Kraśniku. Pochodzi z parafii Stróża koło Kraśnika w Archidiecezji Lubelskiej. Po ukończeniu w 1982 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Ukończył je w 1987 roku przyjmując 12 XII święcenie kapłańskie z rąk Bp. Bolesława Pylaka.

W latach 1987-1992 pracował w parafii św Krzyża w Zamościu, gdzie zaangażował się w Ruch Światło-Życie i był moderatorem parafialnej wspólnoty.

W latach 1992-1993 pracował w Katedrze Zamojskiej, następnie 1993-1997 w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu, gdzie pełnił funkcje prefekta I Liceum Ogólnokształcącego oraz duszpasterza akademickiego i kapelana ZHP.

W latach 1997-1999 był Dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, skąd został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie, gdzie pełnił posługę, jako ojciec duchowny. W tym czasie ukończył studia doktoranckie na KUL. 20 sierpnia 2003 roku został skierowany do pracy w parafii Tarnawatka.

Również  z parafii św. Ducha odchodzi ks. Artur Sokół, a na jego miejsce przychodzi ks. Piotr Harko, dotychczasowy wikariusz parafii w Księżpolu. Ks Piotr  pracował niegdyś w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

 

Na zdjęciu: Ks Marek Giergiel. Poniżek Ks. Piotr Harko na odpuście w Czerniczynie.