Park w Szychowicach dla gminy?

Zaniedbany park w Szychowicach ma być w przyszłości miejscem rekreacji i wypoczynku. Takie plany mają władze gminy Mircze, które chcą przejąć teren. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu samorząd podpisze z lubelskim oddziałem Agencji Nieruchomości Rolnych akt notarialny o nieodpłatnym przekazaniu prawie 3-hektarowej działki.

Reklamy

Obecnie przy podworskim parku znajduje się boisko, z którego korzysta miejscowy klub „Altus”. Gdy gmina stanie się właścicielem tego terenu będzie się starać o pieniądze na jego zagospodarowanie. Samorząd zamierza uporządkować drzewostan, oczyścić teren z chwastów i krzaków, wykonać alejki, ustawić ławki i zainstalować oświetlenie.

Pieniądze na ten cel gmina chce pozyskać z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli je otrzyma prace zostaną przeprowadzane w przyszłym roku.

Samorząd stara się też o środki na odnowę centrum Kolonii Kryłów. Wniosek, złożony do Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro”, wstępnie został już zaakceptowany. Pieniądze mają być przeznaczone na renowację pomnika Św. Mikołaja z wilkiem, czyli kapliczki przy miejscowym źródełku oraz zagospodarowanie terenu wokół niej.

Samorząd czeka również na ogłoszenie konkursu, w którym chce się ubiegać o środki na modernizację i adaptację zabytkowego budynku dawnej szkoły z początku XX wieku w miejscowości Prehoryłe. W przyszłości gmina planuje przeznaczyć go na świetlicę wiejską.

***

Źródło:
www.ias24.eu