Partnerstwo gminy Mircze z rejonem Iwanicze

HrubieszówIwanicze

Reklamy

Wyjazd miał na celu podpisanie DEKLARACJI PARTNERSKIEJ w ramach wspólnego aplikowania o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

***

11 lutego 2010 roku zastępca Wójta Gminy Mircze mgr Stanisław Jędrusina gościł na Ukrainie w Rejonie Iwanicze Obwód Wołyński. Wyjazd miał na celu podpisanie DEKLARACJI PARTNERSKIEJ w ramach wspólnego aplikowania o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Gmina Mircze w partnerstwie z Rejonem Iwanicze, Obwód Wołyński w ramach pierwszego naboru będzie składała dwa wnioski tj.:

– „Modernizacja ujęcia wody w Mirczu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Modryń, Modryń Kolonia, Modryniec Wschodni i Zachodni, Rulikówka, Miętkie, Miętkie Kolonia, Andrzejówka, Borsuk, Łasków i Smoligów” Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego” Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu

– „Rozbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na Transgraniczne Centrum Kultury w Mirczu ” Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego”, Działanie 1.2. Rozwój turystyki.

***

Info i foto:
UG Mircze

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010