Partnerstwo publiczno-prywatne – na czym polega?

Partnerstwo publiczno prywatne to jeden ze sposobów prowadzenia współpracy różnych instytucji. Ta forma prawna wymaga specjalnej obsługi kancelarii adwokackiej specjalizującej się doradztwie biznesowym. Decydując się na podjęcie współpracy z inną firmą, warto skorzystać z pomocy prawników, którzy pomogą między innymi podczas negocjacji. Jakie są zalety partnerstwa publiczno prywatnego?

  1. Partnerstwo publiczno prywatne – na czym polega?
  2. Obsługa kancelarii w zakresie obsługi partnerów biznesowych
  3. Zalety partnerstwa publiczno prywatnego

Partnerstwo publiczno prywatne – na czym polega?

Partnerstwo publiczno prywatne opiera się na długoterminowej współpracy dwóch różnych instytucji publicznych. Współpraca odbywa się na szczeblu ogólnokrajowym, samorządowym bądź prywatnym. Przykłady partnerstwo publiczno prywatne działa najczęściej w następujących obszarach: infrastruktura drogowa, autostrady, obsługa obiektów administracji publicznej, parkingi, linie kolejowe, administracja socjalnych obiektów mieszkaniowych. Podstawą do przeprowadzania działań w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego jest Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym z 19 grudnia 2018 roku oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 21 października 2016 roku. Oznacza to, że działania te są również powiązane z systemem zamówień publicznych.

Obsługa kancelarii w zakresie obsługi partnerów biznesowych

Jak zatem wygląda obsługa partnerstwa publiczno prywatnego przez kancelarie prawnicze? Już na wstępie klienci mogą liczyć na pomoc w postępowaniu przetargowym. Kancelarie adwokackie prowadzą także negocjacje między stronami w marach konkretnego przedsięwzięcia. Bardzo ważnym elementem w partnerstwie publiczno – prywatnym jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji zgodnej z wszystkimi normami prawnymi (na przykład projekt umowy o partnerstwie publiczno prawnym). Oprócz tego istotne jest także przygotowanie innych umów związanych między innymi z wykonanie robót: umowa o wykonawstwie, ubezpieczeniach z podwykonawcami robót. Prawnicy reprezentują także strony podczas rozmów oraz najróżniejszych negocjacji.

Zalety partnerstwa publiczno prywatnego

Czy warto podejmować taką formę współpracy? Partnerstwo publiczno prywatne ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to znaczne wsparcie dla instytucji. Dzięki temu zwiększa się efektywność finansowa wynikająca z połączenia sił partnerów biznesowych. Podział zadań oraz odpowiedzialność podmiotów zawierających umowę jest racjonalny. Każdy z partnerów ma zatem możliwość wywiązania się ze swoich zadań i obowiązków w sposób skuteczny.

(tekst i fot. mat. partnera)