26 września 2023

Paulina zdobyła III miejsce

26 kwietnia w Zamościu odbył się wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie” przeznaczony dla uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych. Do rywalizacji w zawodzie fryzjer przystąpiła uczennica klasy III wielozawodowej z ZS nr 1 – Paulina Drewniak, która zajęła III miejsce.

Reklamy

Konkurs obejmował część teoretyczną składającą się z testu wiedzy obejmującego zagadnienia  z podstawy programowej danego zawodu oraz część praktyczną, polegającą na wykonaniu fryzury wieczorowej według własnego pomysłu. Ocenie podlegała również umiejętność zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, dokładność, oryginalność, precyzja wykonania projektu fryzjerskiego oraz czas.

Komisja dokonując oceny brała pod uwagę dobór materiałów oraz metod i technik wykonawczych. Konkurs był dla Pauliny podsumowaniem trzech lat nauki zawodu oraz możliwością weryfikacji wiedzy i umiejętności przed przystąpieniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Reklamy

 

Monika Jabłońska

fot. ZS nr 1

Reklamy