Pełnomocnictwo przy zakupie i sprzedaży mieszkania – jak wygląda w praktyce?

Planujesz sprzedaż lub kupno mieszkania, ale nie możesz uczestniczyć w transakcji osobiście? W takiej sytuacji możesz skorzystać z pomocy swojego pełnomocnika. Kto może nim zostać? Jak udzielane jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości lub do jej zakupu? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

Reklamy

 

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to upoważnienie innej osoby (lub osób) do wykonywania czynności prawnych w Twoim imieniu – udzielane na podstawie Twojego oświadczenia woli. Dzięki niemu pełnomocnik może reprezentować Cię w zakresie, który określony jest w dokumencie pełnomocnictwa.

 

Kto może być pełnomocnikiem?

Z prawnego punktu widzenia Twoim pełnomocnikiem może być dowolna osoba, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Musi ona zostać poinformowana o udzieleniu jej pełnomocnictwa oraz o jego zakresie.

Z praktycznego punktu widzenia Twoim pełnomocnikiem powinna być osoba, do której masz pełne zaufanie. Pamiętaj, że po otrzymaniu pełnomocnictwa, będzie ona mogła działać w Twoim imieniu i na Twój „rachunek”.

 

Zakres i forma pełnomocnictwa

Nie możesz udzielić pełnomocnictwa, na mocy którego osoba trzecia mogłaby dokonać za Ciebie wszelkich czynności prawnych. Pełnomocnictwo może zostać przyznane w jednym z trzech wariantów:

  • pełnomocnictwo ogólne – na jego podstawie pełnomocnik może dokonywać tzw. czynności zwykłego zarządu, np. pobierać czynsz za wynajem mieszkania;
  • pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia jedynie do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju, np. sprzedawania nieruchomości;
  • pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do wykonania określonej czynności prawnej, np. do kupna wskazanej nieruchomości.

 

Warto wiedzieć

Czynności zwykłego zarządu obejmują m.in.: bieżące gospodarowanie rzeczami, pobieranie dochodów, zawieranie umów związanych z eksploatacją czy wytoczenie powództwa o eksmisję.

 

Pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości lub jej sprzedaży

Kupno i sprzedaż nieruchomości wykraczają poza ramy pełnomocnictwa ogólnego. W związku z tym, jeżeli chcesz, aby Twój pełnomocnik mógł w Twoim imieniu zawierać tego typu transakcje, powinieneś udzielić mu pełnomocnictwa rodzajowego (jeżeli chcesz upoważnić go do sprzedawania lub kupowania większej liczby nieruchomości) lub szczegółowego (jeżeli chcesz upoważnić go do przeprowadzenia jednej, określonej transakcji).

 

Czy pełnomocnictwo musi być notarialne?

Zgodnie z prawem, jeżeli czynność wykonywana przez pełnomocnika musi być zawarta w określonej formie, pełnomocnictwo powinno być zawarte w taki sam sposób. W przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Z tego powodu pełnomocnictwo do obrotu nieruchomością (lub nieruchomościami) musi być ustanowione notarialnie.

Pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli przebywasz za granicą, jesteś zajętym freelancerem, który nieustannie realizuje kolejne zlecenia czy po prostu osobą cierpiącą na nieustanny brak czasu. Pamiętaj jednak, że Twoim pełnomocnikiem zawsze powinien być ktoś, komu ufasz.

Chcesz sprzedać lub kupić mieszkanie i szukasz informacji na temat cen nieruchomości jest na to prosty sposób. Przejdź do narzędzia NAVIDOM!

 

 

tekst i fot. mat. sponsora