Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami

HrubieszówLublin

Reklamy

Projekt zakłada podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób zatrudnionych przy szeroko rozumianej gospodarce odpadami poprzez realizację kursów 80 godzinnych. Głównym celem jest dostosowanie się do obowiązków i uregulowań wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

***

PEŁNOMOCNIK D/S GOSPODARKI ODPADAMI
Opis Projektu

Projekt zakłada podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób zatrudnionych przy szeroko rozumianej gospodarce odpadami poprzez realizację kursów 80 godzinnych. Głównym czynnikiem wpływającym na konieczność jego realizacji jest stosowanie nowych obowiązków i uregulowań wynikających z procesu dostosowywania krajowych przepisów do uregulowań Unii Europejskiej.

***

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

1. Wyłącznie pracujące osoby dorosłe (powyżej 50 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (warunek konieczny).

2. Uczestnicy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

3. Osoby korzystają ze szkoleń poza godzinami pracy, poza miejscem pracy, niezależnie od pracodawcy.

4. Projekt obejmuje zasięgiem województwo lubelskie, osoby przystępujące do projektu muszą być zameldowane na terenie woj. lubelskiego lub być zatrudnione na terenie tego województwa.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu otrzymują 100% dofinansowania kosztów kursu.

***

MIEJSCE REALIZACJI KURSÓW

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 120 osób tj. cztery grupy po 30 osób. Zajęcia będą się odbywały w wynajętych salach w Lublinie. Kurs obejmuje 80 godz. (łącznie z egzaminem ). Realizowany jest w 10 dni (wyłącznie w soboty i niedziele). W ramach wsparcia uczestnicy otrzymują dodatkowo obiad w każdy dzień realizacji kursu, materiały szkoleniowe łącznie z pakietem biurowym.

***

INFORMACJE I ZAPISY:

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o.
Biuro Nieruchomo ci i Szkoleń w Lublinie
Ul. Dolna 3 Maja 3
02-079 Lublin
Tel/Fax: (81) 532 79 15
e-mail: sedpol.lublin@neostrada.pl

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009