Petycja kibiców Unii Hrubieszów

Tekst petycji kibiców hrubieszowskiej Unii do Przewodniczącego Rady Miasta Hrubieszowa Eugeniusza Paczały.

Reklamy

 Hrubieszów dn. 4.08.2012 r

Kibice UNII Hrubieszów


Pan Eugeniusz Paczała

Przewodniczący Rady Miejskiej Hrubieszów


W związku z decyzją Rady Miasta z dn. 2.08.2012r o odrzuceniu propozycji Burmistrza Miasta na przeznaczenie kwoty 40 tys. zł. na szkolenie drużyny seniorów piłki nożnej zwracamy się z apelem do Pana o:

– podjęcie natychmiastowych działań polegających na przyznaniu funduszy niezbędnych do umożliwienia startu drużyny piłkarskiej seniorów w rozgrywkach klasy okręgowej w dn. 12.08.2012r.

– zorganizowania spotkania członków Zarządu Klubu, Władz Miasta oraz przedstawicieli drużyny i kibiców celem omówienia rozwoju piłki nożnej w naszym mieście na najbliższe lata.

Kibice UNII Hrubieszów w imieniu, których występujemy w pełni popierają dotychczasowe działania i decyzje Burmistrza Miasta oraz Zarządu Klubu, które w 2012 roku doprowadziły do wysokich wyników drużyny seniorskiej, uzdrowienia sytuacji organizacyjnej i finansowej, w tym także i innych drużyny piłki nożnej.

Jesteśmy przekonani, że jest to droga jak najbardziej właściwa dając w perspektywie możliwości awansu i rozwoju piłki nożnej w naszym mieście.

Mając na uwadze ostatnią decyzję Radnych Miasta Hrubieszowa o odrzuceniu dofinansowania drużyny seniorów, co w konsekwencji spowoduje rozwiązanie drużyny prosimy o jak najszybsze decyzje w tej sprawie.

 

Do wiadomości: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj, Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Bojarczuk, Przewodniczący Komisji Zdrowia Jerzy Czerw, Zastępcy Przewodniczącego Rady Kasperkiewicz Waldemar Tomasz, Temporowicz Grażyna Barbara, Radni Rady Miejskiej w Hrubieszowie Cisło Marian, Kawalec Reginald Marek, Kryszczuk Leszek Piotr, Laskowski Marek, Lebiedowicz Zbigniew, Podlewski Andrzej Jerzy, Romaszko Tadeusz, Sołtysiak Wojciech, Szulakiewicz Jan, Wesołowska Teresa, Prezes MKS Unia Hrubieszów Zdzisław Kosakowski, prasa, Internet.

 

(-) Podpsy