Pięć milionów dla szpitala

W ostatnich dniach udało się pozyskać 5 milionów złotych, które mają być przeznaczone na termomodernizację budynku szpitala.

Reklamy

br />2 miliony 300 tysięcy złotych uzyskano z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 2 miliony 700 tysięcy z EKO Funduszu.

Ponieważ pieniądze te musiały być wykorzystane jeszcze w tym roku, stąd też na gwałt zorganizowano przetarg na wykonanie całości inwestycji.

Niektórzy Radni Powiatu, zaniepokojeni tym przyspieszonym trybem, skierowali interpelacje do dyrektora SP ZOZ o wyjaśnienie sytuacji.

zobacz fotki >>