Pięknie żyć

Hrubieszów

Reklamy

Jeśli jesteś uczniem hrubieszowskiej szkoły, to serdecznie zapraszamy. Gwarantujemy wspaniałą zabawę oraz niezapomniane wrażenia.

Stowarzyszenie Mamy Siebie rozpoczęło rekrutację do projektu współfinansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów pn. „Pięknie żyć” – realizacja pozaszkolnego programu z profilaktyki alkoholowej.

Głównym celem niniejszego zadania jest niwelowanie czynników sprzyjających rozwojowi uzależnień poprzez kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystywania własnego potencjału i czynnego spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu zorganizuejmy cykl zajęć profilaktycznych dla 40 uczniów hrubieszowskich szkół, w trzech grupach wiekowych. Każda z grup będzie miała przydzielonych dwóch opiekunów grupy (pedagogów).

Cykl zajęć będzie obejmował:

– trzy spotkania profilaktyczno-edukacyjne, w czasie, których, przy pomocy różnorodnych ćwiczeń, psychodramy, elementów programów NOE, „Spójrz inaczej” uczestnikom zostaną przekazane treści dotyczące świadomości własnej wartości, postawy wolności oraz podstawowej wiedzy na temat uzależnienia;

– zajęcia sportowo – rekreacyjne, w czasie, których dzieci i młodzież zmierzą się w różnorodnych konkurencjach i zabawach ruchowych;

– dwa wyjścia do placówek służb mundurowych: do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i Placówki Straży Granicznej, w celu ukazania pozytywnych wzorców pełnionych ról w dorosłym życiu oraz zapoznania z działalnością wymienionych placówek;

– wycieczkę do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl „Nie tylko Jezioro Łabędzie” w dniu 26 maja 2010r.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.

Jeśli jesteś uczniem hrubieszowskiej szkoły to serdecznie zapraszamy. Gwarantujemy wspaniałą zabawę oraz niezapomniane wrażenia. Udział w projekcie jest praktycznie bezpłatny, jedyny koszt jaki ponosi uczestnik to opłata za posiłek podczas wycieczki do Lublina (odwiedzimy McDonald’s).

Rodzicu jeśli jesteś zainteresowany aby Twoje dziecko uczestniczyło w naszych zajęciach, to serdecznie zapraszamy. Na deklarację czekamy w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Zamojska 16a.

Pierwsze zajęcia odbędą się już 28 kwietnia 2010r.

REGULAMIN – plik do pobrania »

DEKLARACJA – plik do pobrania »