Pieniądze na basen

Na ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o przeznaczeniu środków w przyszłorocznym budżecie miasta na rozpoczęcie budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 2.

Reklamy

Uchwałę zobowiązującą do zaplanowania tych wydatków w budżecie na rok 2007 przegłosowano 11 głosami za, 6 wstrzymującymi się i 3 przeciw.

Niestety – nie wiadomo, jakiej wysokości będą to środki.

Nowy dyrektor SP nr 2 Pani Halina Kowalczuk podziękowała radnym za tę decyzję.

Kosz budowy basenu to około 6 mln 800 tys. złotych. Większość środków można pozyskać z europejskich funduszy strukturalnych.

zobacz zdjęcia >>