Pieniądze na dokumentację basenu zabezpieczone

Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu przegłosowała poprawkę do budżetu powiatu hrubieszowskiego na rok 2013, której istotę stanowi zabezpieczenie pieniędzy na wykonanie dokumentacji basenu w Hrubieszowie.

Reklamy

Starostwo Powiatowe planuje wybudowanie basenu w Hrubieszowie. Ma to być kolejna inwestycja infrastrukturalna powiatu po hali przy Kościuszce i sali sportowej przy Staszicu.

Basen miałby być obiektem międzygminnym, w którego kosztach budowy, jak i późniejszego utrzymania partycypowały by wszystkie gminy powiatu hrubieszowskiego, zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie (szkoła Mechaniczna) w miejscu obecnych boisk asfaltowych.

W chwili obecnej zainteresowanie projektem wyrażają zarówno samorządy hrubieszowskich gmin, jak i Marszałek Województwa Lubelskiego, który zdecydował o wpisaniu projektu do planów inwestycyjnych Lubelszczyzny.

W roku bieżącym powiat planuje wykonanie wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2014 – uzyskanie pozwolenia na budowę. Budowa powinna się rozpocząć w roku 2015, po uruchomieniu nowych funduszy europejskich.