Pieniądze na upowszechnianie kultury fizycznej

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Urzędu Miasta w zakresie sportu i kultury fizycznej.

***

Protokół
z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie sportu i kultury fizycznej

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 393/2009 z dnia 12 marca 2009r. w składzie ;
1. Pan Marek Bartkowiak
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniu 18 marca 2009 r. oceny (weryfikacji formalnej i merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 366/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

Nazwa zadania i wielkość środków:
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE – 85.000 zł

Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Kolejno:
lp
Podmiot zgłaszający ofertę
Nazwa zadania
Data roz. ./ data zak.
Kosztorys całości
Wnioskowana kwota dotacji
Przyznana kwota dotacji
Uwagi

1
Miejski Klub sportowy „UNIA”
Rozwój kultury fizycznej w mieście Hrubieszowie
22.03.2009 /15.12.2009
150.000
75.000
75.000

2
Uczniowski Klub Sportowy „GRZEŚ”
Szkolenie dzieci i młodzieży – rekreacja sportowa
15.04.2009/ 15.12.2009
32.230
12.000
10.000

3
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „JESTEM” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie
Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie
15.03.2009 / 15.12.2009
15.120
11.620
000000
Oferta odrzucona ze względów formalnych, brak sprawozdania finansowego i merytorycznego

SUMA
197.350
98.620
85.000

Podpisy Komisji

PROTOKÓŁ – plik do pobrania >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009