Pieniądze to nie wszystko – biblioterapia dla uczestników WTZ

W dniach 20 i 22 kwietnia 2015 r., w hrubieszowskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne o tematyce: „Pieniądze to nie wszystko”, zorganizowane dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – z Hrubieszowa i z Turkowic.

Reklamy

 

Celem ich było wzbudzenie refleksji na temat różnych postaw życiowych, a także uświadomienie roli wartości. O dwóch sposobach istnienia – posiadaniu i byciu, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiej aktywności, mówiły prezentowane podczas zajęć teksty.

Uczestnicy pracowali z opowiadaniem A. De Mello pt. „Zadowolony rybak” oraz fragmentami powieści K. Czarnoty pt. „Niosąca radość”. Rozmawiali na temat zdobywania i posiadania dóbr materialnych oraz o wartościach duchowych człowieka.

Reklamy

O tym, że warto być dobrym, pomagać innym, rozwijać się i wzbogacać swoje wnętrze. Treści te obrazowała zabawa pt. „Skrzynia skarbów”, w której wszyscy wzięli udział. Z magicznej skrzyni każdy wyjmował swój „skarb”, taki, z którym się identyfikował. Przesłanie zabawy nawiązywało do myśli E. Fromma, który uważał, że celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia.

Uczestnicy chętnie wzięli też udział w zabawach doskonalących koncentrację uwagi: „Autoprezentacja z listkami papieru” i „Bim – bom”. Wiele radości sprawiła im zabawa muzyczno-ruchowa „Deszczyk”. Zajęcia kończyła piosenka pt. „Mieć czy być” zespołu Myslowitz.

Warsztaty przygotowały i prowadziły: Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk, nauczyciele bibliotekarze. 

 

 

info i fot. BP Hrubieszów