Pieniądze z MON na organizację XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2019

Ministerstwo Obrony Narodowej powierzyło organizację XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019 Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” oraz przyznało dotację na sfinansowanie kosztów jego organizacji w kwocie 144.800 zł.

Reklamy

 

W ostatni czwartek (8 listopada) w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie doszło do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” na powierzenie organizacji XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019, który odbędzie się w dniach 14 – 17 listopada 2019 r.

Powierzając organizację Festiwalu, Minister Obrony Narodowej jednocześnie przyznał dotację na sfinansowanie kosztów jego organizacji w kwocie 144.800 zł.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” projekt, jako zadanie publiczne pt. „Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019”, „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” przez Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje w partnerstwie  z Jednostką Wojskową Nr 4055 w Hrubieszowie oraz Hrubieszowskim Domem Kultury.

 

Ze środków dotacji przyznanej przez MON sfinansowane zostaną m.in. następujące działania:

– wykonanie nagłośnienia i oświetlenia sceny festiwalowej w Hrubieszowskim Domu Kultury,

– wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej Festiwalu,

– wykonanie informatora festiwalowego,

– zatrudnienie dwóch konferansjerów oraz sześciu członków Rady Artystycznej Festiwalu,

– wykonanie promocyjnych i reklamowych materiałów festiwalowych,

– wynajęcie sali na organizację warsztatów artystycznych dla uczestników Festiwalu,

– sfinansowanie noclegów i wyżywienia dla 150 wykonawców festiwalowych oraz członków Rady Artystycznej,

– ubezpieczenie organizatorów Festiwalu i jego uczestników,

– zakup nagród rzeczowych dla trzech najlepszych wykonawców w kategorii solista-wokalista oraz kategorii zespół wokalno-instrumentalny,

– sfinansowanie kosztów organizacji cateringu dla wykonawców Festiwalu,

– koszty administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem działań festiwalowych.

 

źródło: suflerobywatelski.pl

fot. arch. lubiehrubie.pl