Pierwsza pomoc przedmedyczna – projekt edukacyjny gimnazjalistek z Dwójki

11 kwietnia 2014r. w ramach projektu edukacyjnego uczennice klasy III Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie Magdalena przeprowadziły spotkania dla młodszych uczniów z klas IV poświęcone pierwszej pomocy przedmedycznej.

Reklamy

Dnia 11 kwietnia 2014r. w ramach projektu edukacyjnego uczennice klasy III Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie Magdalena Bielecka, Dominika Antczak oraz Julia Szady przeprowadziły spotkania dla młodszych uczniów z klas IV poświęcone pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem projektu jest:

– kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
– zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 
– kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt edukacyjny opracowany został z myślą o grupie młodszych uczniów szkoły podstawowej. Ta grupa wiekowa również napotkać może na sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków aby można było jej udzielić , nawet jeżeli byłby to tylko telefon z prośbą o przyjazd odpowiednich służb. Umiejętności związane z wykonywaniem pomocy przedmedycznej powinny być dostępne dla wszystkich, również dla najmłodszych.  Dlatego w ramach projektu  uczennice gimnazjum miały do zrealizowania bardzo ważne zadanie:  uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy, wyrobić w nim  umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.                                    

Podczas zajęć  gimnazjalistki zapoznały  młodszych z tajnikami wiedzy przedmedycznej, omówiły najważniejsze czynności , które należy wykonać w odpowiedniej kolejności  udzielając pomocy. Jak zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić stan poszkodowanego, w zakresie najważniejszych funkcji życiowych.  Dzieci poznały sposoby udrażniania dróg oddechowych, sprawdzania oddechu,  tamowania krwotoków, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej , szybkiego połączenia z pogotowiem z uwzględnieniem rodzaju i kolejności przekazywanych podczas połączenia informacji. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, zwłaszcza w części praktycznej.  Korzystając z rękawiczek i gaz uczyli się poprawnie wykonywać RKO . Zadawali szereg pytań, trafnie  odpowiadali również na zadawane przez gimnazjalistki.

Zajęcia bardzo spodobały się małym uczniom, a przez zabawę nauczyły się udzielać pierwszej pomocy, zatem , cel został osiągnięty. 🙂

 

Koordynator projektu – Izabela Czerw