Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

7 czerwca 2011r. o godz. 13.00 klasa I ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowie pod kierunkiem wychowawczyni pani Anny Nowosad zakończyła realizację III etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Reklamy

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego systemu edukacji, który pozwala skupić się na indywidualnych potrzebach i możliwościach uczniów. Ten model edukacji opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zakładające wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zajęcia pozalekcyjne realizowane były na podstawie treści baśni różnych narodów według scenariuszy przygotowanych przez wychowawcę. Na zajęciach wykorzystywane były pomoce dydaktyczne zgromadzone w Ośrodkach Zainteresowań, które stanowiły podstawę do rozwijania umiejętności w zakresie poszczególnych inteligencji. Podczas prezentacji uczestnicy Projektu przedstawili zebranym efekty swojej pracy łącząc wszystkie aktywności i wykorzystując środki dydaktyczne. Uczniowie pokazali się w pięknych, baśniowych strojach przedstawiając scenki z różnych baśni a także teatrzyk z użyciem maskotek. Zaprezentowali wiedzę z zakresu matematyki, przyrody jak również możliwości wokalno – muzyczne. Wiele radości sprawiły pokazy sprawności ruchowej z wykorzystaniem akcesoriów: szczudeł, pachołków, drążków gimnastycznych, obręczy.

Na prezentacji gościliśmy panią dyrektor Teresę Maksymczuk, rodziców, uczniów klasy II wraz z wychowawcą Anną Diadiuk, uczniów klasy III oraz zaproszonych gości.

Na pamiątkę udziału w Projekcie każde dziecko otrzymało maskotkę Projektu – myszkę palcynkę oraz dyplom. Na zakończenie uroczystości rodzice przygotowali uczniom słodki poczęstunek.

***

Info i foto:
SP w Strzyżowie