Pisanka inna niż wszystkie

Konkurs

Reklamy

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zaprasza do udziału w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą „Pisanka inna niż wszystkie” – dekoracje pisanek inspirowane ulubioną książką.

Cele konkursu:
· kultywowanie tradycji i obyczajów wielkanocnych,
· wykonanie dekoracji pisanki inspirowanej przeczytaną książką,
· rozbudzanie wyobraźni i fantazji uczniów przeczytanymi książkami,
· rozwijanie zdolności manualnych,
· wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
· organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace.

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Rynek Wielki 8
22-400 Zamość
tel. 084 638 49 39
tel./fax 084 638 30 59
e-mail bpzamosc@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Biłgoraju
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 4
23-400 Biłgoraj
tel. 084 686 21 33
tel./fax 084 686 42 55
e-mail bpbilgoraj@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 1
22-500 Hrubieszów
tel. 084 696 29 38
tel./fax 084 696 26 39
e-mail bphrubieszow@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Tomaszowie Lubelskim
ul. Rolnicza 1
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 084 664 38 38
tel./fax 084 665 88 83
e-mail bptomaszow@bipe.pl

Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
z powiatu: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

2. Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie zdobione jaja wielkanocne; każdy uczestnik
konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace (2 pisanki).

3. Dekoracje pisanek powinny być inspirowane ulubioną książką.

4. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie przestrzennej pisanki wielkanocnej przy
wykorzystaniu dowolnych technik. Prace muszą posiadać podstawkę dopasowaną do wielkości
pisanki lub uchwyt umożliwiający ich zawieszenie.

5. Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela
(instruktora), numer telefonu kontaktowego

6. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody
i wyróżnienia.

7. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie. Wyniki
konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.bipe.pl

8. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe.

9. Termin nadsyłania prac mija 15 kwietnia 2011 r.

10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 28 kwietnia 2011 r.

11. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece
Pedagogicznej w Zamościu .

12. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.