Pismo posła Zawiślaka w sprawie sprzedaży udziałów PKS Hrubieszów

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców i samorządowców powiatu hrubieszowskiego zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie podjęcia działań zmierzających do umożliwienia przejęcia udziałów PKS Hrubieszów Sp. z o.o. przez Samorządy i załogę Spółki.

Reklamy


Od wielu lat podejmuję interwencje w obronie PKS z terenu województwa lubelskiego. Przedmiotem moich wystąpień był również PKS Hrubieszów Sp. z. o. o. , który jako prężne przedsiębiorstwo, po przejęciu przez Sejmik Województwa Lubelskiego i przejściu wielu organizacyjnych przeobrażeń – zafundowanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego – znalazł się obecnie w trudnej ekonomicznej sytuacji. Jako poseł na Sejm RP wielokrotnie podnosiłem, że upadek lub przejęcie także tej firmy przez inny podmiot gospodarczy może spowodować (za doświadczeniem powiatu bialskiego) pogorszenie jakości świadczonych usług tj. likwidację wielu komunikacyjnych linii, wzrost cen biletów oraz przejęcie atrakcyjnych nieruchomości w centrum miasta.

Może dlatego już przed dwoma laty także samorządowcy, a w szczególności Starosta Hrubieszowski zapowiedział podjęcie działań zmierzających do przejęcia udziałów hrubieszowskiego przewoźnika. W obliczu nowego zadania, spoczywającego na samorządach – zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców – dawałoby to gwarancję dalszego funkcjonowania tego ważnego społecznie przedsiębiorstwa.

W związku z tym stwierdzając zdumiewający brak skuteczności w podjętych w w/w sprawie działaniach jednocześnie informuję, że z aprobatą odnoszę się do podtrzymywanych deklaracji samorządowców o gotowości do przejęcia udziałów PKS Hrubieszów. Dziwi tylko fakt, że Starosta, Burmistrz Miasta Hrubieszów (zauważający ten problem w specyficznym okresie wyborczym) spotykają się z odmową ze strony swoich sprawujących władzę w województwie politycznych przyjaciół z PO-PSL. Odmowa ta przy tym jest nadzwyczaj lakoniczna i jednocześnie śmieszna.

W piśmie z dnia 23 października 2014 r. Pan Marszałek Jacek Sobczak wskazuje, że podjęcie takiej decyzji nie leży w gestii Sejmiku Województwa Lubelskiego, bowiem 100% udziałowcem hrubieszowskiego przedsiębiorstwa jest spółka Lubelskie Dworce S.A. i to jej Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Śmieszność tego tłumaczenia polega na tym, że – jak powszechnie wiadomo – to przecież Województwo Lubelskie jest właścicielem spółki Lubelskie Dworce S.A., to ono powołuje jej Radę Nadzorczą i ma bezpośredni wpływ na obsadę jej Zarządu. W sytuacji, gdyby istniał chociaż cień dobrej woli ze strony Pana Marszałka i Pana Marszałka Sobczaka – także radnych PO i PSL – to przecież nie byłoby przeszkód, aby udziały hrubieszowskiego PKS z powrotem zostały przejęte przez samorząd województwa i przekazane następnie (za niewielką odpłatnością) samorządom powiatu hrubieszowskiego.

Taką koncepcję polegającą na wyłączeniu tego podmiotu ze spółki Lubelskie Dworce S.A., a następnie po przejęciu przez samorząd województwa przekazania jego udziałów samorządom zauważa w swojej interpelacji Pan Tomasz Zając – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Szkoda, że przez ostatnie lata w/w Przewodniczący wraz z Panem Starostą i Burmistrzem nie wyegzekwowali takiej decyzji u swoich władz województwa. Raczej smuci niż śmieszy fakt, że w obliczu informacji o zamiarze sprzedania udziałów PKS Hrubieszów zagranicznemu inwestorowi Przewodniczący dnia 31 października 2014r. czyli pod koniec kadencji sejmiku kieruje interpelację w tej sprawie do swojego zastępcy – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Babisza. Szkoda niewykorzystanych lat i szans a w obliczu odbywającej się wyborczej przepychanki załoga i mieszkańcy zadają sobie pytanie czy uda się uratować tą ważną dla interesu społecznego firmę.

Wobec powyższego uprzejmie proszę Pana Marszałka o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy decyzja o sprzedaży udziałów PKS Hrubieszów i odmowie przekazania tych udziałów Powiatowi Hrubieszowskiemu jest ostateczna?

– Czy mógłby Pan Marszałek raz jeszcze przeanalizować możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku – przedłożonego w tym przypadku przez reprezentujących PSL, koalicyjnych kolegów – Starostę Józefa Kuropatwę, Przewodniczącego Sejmiku Tomasza Zająca i podnoszącego ten temat 31.X.2014r. Burmistrza Tadeusza Garaja?

 

Proszę o przychylność i szybkie załatwienie sprawy z uwagi na ważny interes społeczny.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o potraktowanie sprawy jako pilnej i możliwie rychłe ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma oraz udzielenie odpowiedzi na w/w pytania.Poniżej pisma posła Zawiślaka, Marszałka Sobczaka, Starosty Hrubieszowskiego Jóżefa Kuropatwy i Przewodniczącego Sejmiku Tomasza Zająca: