Pismo w sprawie sprzedaży PKS Hrubieszów zagranicznemu inwestorowi

Pismo burmistrza Tadeusza Garaja do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasza Zająca, w sprawie sprzedaży PKS Hrubieszów zagranicznemu inwestorowi.

Reklamy

 

 

Hrubieszów, dnia 31 października 2014 r.

 

Pan

Tomasz Zając

Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Lubelskiego

 

 

Dotyczy: zamiaru sprzedaży PKS Hrubieszów zagranicznemu inwestorowi

 

W nawiązaniu do wcześniejszych spotkań z udziałem Pańskiej osoby i prowadzonej korespondencji jako Burmistrz Miasta Hrubieszowa działający w imieniu społeczności lokalnej jestem zaniepokojony i oburzony zamiarem sprzedaży udziałów w Spółce PKS Hrubieszów zewnętrznemu inwestorowi.

Wszystkie dotychczasowe spotkania przedstawicieli Gmin i Powiatu Hrubieszowskiego z udziałem Zarządu Województwa Lubelskiego i Przewodniczącego Sejmiku toczyły się w kierunku przejęcia Spółki PKS Hrubieszów  Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie przez Powiat Hrubieszowski, Gminy z terenu powiatu hrubieszowskiego oraz pracowników spółki. Takie rozwiązanie byłoby korzystne, zarówno dla mieszkańców naszego regionu, jak i pracowników Spółki.

Sprzedaż ostatniego zakładu pracy działającego w Hrubieszowie, który powstał z przedsiębiorstwa państwowego będzie bardzo niekorzystna dla lokalnej społeczności.

Dziwimy się, że wbrew wcześniejszym ustaleniom, pomimo konkretnych deklaracji samorządów lokalnych nadal jest kontynuowana polityka likwidacyjna, która pozbawi mieszkańców komunikacji publicznej, a stuosobową załogę miejsc pracy.

Żaden zewnętrzny inwestor nie będzie utrzymywał nierentownych linii komunikacyjnych, a nie każdy mieszkaniec dysponuje własnym samochodem. Sprzedaż Spółki PKS Hrubieszów dotknie przede wszystkim ludzi starszych.

Wobec powyższego ponownie apelujemy o zainteresowanie się problemem, który dotyczy Pana wyborców i skuteczną pomoc.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

Tadeusz Garaj

 

Do wiadomości:

  1. Pan Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa
  2. PKS Hrubieszów Sp. z o.o.