PIT-28 online za 2017/2018

PIT-28 jest to druk, który wypełniają osoby rozliczające się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

Reklamy

 

Kto wypełnia PIT-28?

Przedsiębiorcy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany, są zobowiązani zapłacić podatki bez możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Zasady te reguluje Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930). Zgodnie z nią tę formę opodatkowania mogą wybrać podatnicy, którzy:

 • osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych źródeł o podobnym charakterze,
 • są osobami duchownymi.

 

Do kiedy należy złożyć PIT-28?

Osoby, których przychody są opodatkowane ryczałtem, musza wypełnić druk PIT-28. Mają na to czas do 31 stycznia w roku następującym po roku rozliczeniowym. Rozliczając więc PIT-28 za rok 1017, czas złożenia deklaracji jest do środy 31 stycznia 2018 r. Nie warto więc zostawiać tego na ostatnią chwilę, tym bardziej, że opóźnienia mogą wiązać się z poważnymi karami dla spóźnialskich.

 

PIT-28 a ulgi

Podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem – a więc wszyscy, którzy musza złożyć PIT-28 – nie mogą pomniejszyć swojego przychodu o jego koszty uzyskania. Jednak taka forma rozliczenia wiąże się z niższą stawką podatku. Dodatkowo mają oni prawo do pomniejszenia swojego przychodu oraz podatku o:

 • składki ZUS, które zostały już zapłacone,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgę za rehabilitację,
 • ulgę za internet,
 • darowizny na cele pożytku publicznego,
 • ulgę abolicyjną.

 

PIT-28 a straty z lat ubiegłych

Rozliczając PIT-28 podatnik ma również prawo do odliczenia od przychodów straty, którą poniósł w latach ubiegłych. Można to zrobić w ciągu pięciu kolejnych latach podatkowym. Należy jednak pamiętać, że wysokość odliczenia nie może być wyższa niż 50% poniesionej straty.

 

PIT-28 a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Podatnicy, którzy składają druk PIT-28 nie mogą rozliczać się wspólnie ze swoim małżonkiem. Wynika to z faktu, że podatek ryczałtowy odbiera taką możliwość. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy źródłem przychodów jest najem lub dzierżawa prywatna.  Takie rozwiązanie jest stosowane także w przypadku osób, które rozliczają się jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

 

PIT-28 a rozliczenie przez internet

PIT-28, tak jak inne popularne druki PIT, można rozliczyć przez internet. Takie rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces uzupełnienia druku oraz jego wysyłkę. Oczywiście trzeba wybrać odpowiedni program do PIT. Najważniejsze cechy dobrego programu to:

 • zgodność z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
 • aktualność,
 • bezpieczeństwo,
 • bezpłatna wersja.

Dodatkowe zalety programu PIT PRO 2017/2018, to możliwość rozliczenia PIT-28 krok po kroku, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów.

Źródło: Podatnik.Info

 

fot. mat. sponsora