PKP udostępni miejsce na nowy biznes

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie planuje udostępnić pod działalność komercyjną nieruchomość położoną w Hrubieszowie. Hale napraw wagonów, związane dotychczas z działalnością typowo kolejową, mogą stać się atrakcyjnym obiektem na rozwój przemysłu w Hrubieszowie.

***

Rynek zbytu, dzięki połączeniu obiektów z układem torowym, może objąć całą Polskę i sąsiadujące kraje.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie planuje udostępnić pod działalność komercyjną nieruchomość położoną w Hrubieszowie. Mowa o halach napraw wagonów. Nieruchomość ze względu na swój charakter ma duży potencjał komercyjny. Może stać się siedzibą przedsiębiorstwa, którego produkty będą dystrybuowane na Polskę i zagranicę. Kwestię tą znacznie ułatwia bezpośrednie połączenie obiektów z infrastrukturą linii normalno – i szerokotorowej.

Warto przypomnieć czym jest linia szerokotorowa i jakie daje możliwości. Tzw. LHS z założenia była (i jest nadal) linią towarową – przemysłową. Szeroki tor przebiega przez południowy-wschód i południe naszego kraju. Polski odcinek LHS rozpoczyna się od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrubieszów – Izov a kończy na stacji Sławków położonej (30 km od Katowic). Trasa licząca prawie 400 km długości zarządzana jest przez Spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu. Spółka świadczy pełny zakres usług w zakresie przewozu ładunków w imporcie, eksporcie oraz w tranzycie. Poprzez szerokotorowy system kolei ukraińskich – LHS uzyskuje bezpośredni dostęp do kolei we wszystkich państwach WNP, w tym Magistrali Transsyberyjskiej, a także Nowym Jedwabnym Szlakiem poprzez Kazachstan do Chin.

Duża powierzchnia działki, istniejąca zabudowa, a przede wszystkim dostęp do świetnego kanału dystrybucji towarów, jakim jest infrastruktura kolejowa, sprawia, że może ona służyć na przykład jako siedziba dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub realizującego przeładunki. Decyzja Lubelskiego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami o udostępnieniu nieruchomości prywatnym przedsiębiorcom stwarza szansę dla mieszkańców Hrubieszowa. O tym czy miasto może liczyć na nowe inwestycje i miejsca pracy będzie wiadomo 10 marca 2010, na kiedy to planowany jest nieograniczony przetarg ofertowy.

Dodatkowe informacje:
Bartosz Chabior
Rzecznik Prasowy PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie
tel.: 81 472 18 73
e-mail: b.chabior@pkp.pl

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010