PKS Hrubieszów na sprzedaż

Spółka Lubelskie Dworce wystawiła na sprzedaż 100 procent udziałów w PKS Hrubieszów i zaprasza zainteresowane firmy do udziału w negocjacjach.

Reklamy

 

Do 26 maja 2017 roku zainteresowani nabyciem udziałów w PKS Hrubieszów mogą wykupić memorandum. Jest to warunek konieczny, by uczestniczyć w dalszej procedurze sprzedaży.

Natomiast do 9 czerwca 2017 roku potencjalni inwestorzy mogą zgłosić swój udział w negocjacjach. Można to zrobić wyłącznie w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje na temat PKS Hrubieszów oraz procedury sprzedaży znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.bip.lubelskiedworce.pl/bip.php?pom=11&id_str112&lang=pl

 

źródło: Lubelskie Dworce S.A.