Plama oleju na Huczwie

Prawdopodobnie ok. 700 litrów oleju napędowego zanieczyściło 19 kwietnia rzekę Huczwę. Na ul. Kolejowej w Hrubieszowie podczas przepompowywanie ON ze zbiorników doszło do rozlania ropy na jezdnię.

Reklamy

Strażacy zebrali rozlany olej, jednak przed ich przybyciem znaczna część paliwa dostała się kratką burzową do rzeki Huczwy.

Strażacy rozstawili dwie zapory na rzece w miejscowości Gródek. Zapory te zatrzymują płynące po powierzchni wody zanieczyszczenia. Zatrzymany w ten sposób olej zbierany jest za pomocą słomy i specjalnych pomp do substancji ropopochodnych.

W działaniach biorą udział: JRG Hrubieszów, JRG Puławy (specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego), JRG Chełm (spec. rat. chem.), OSP Hrubieszów, OSP Horodło, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Policja.

Do pomocy w działaniach przyłączyli się także rolnicy z Gródka, którzy udostępniają słomę i sprzęt rolniczy, Straż Graniczna użycza samochodów terenowych do przemieszczania sprzętu w grząskim terenie działań.

Wg wstępnych ustaleń strażacy w porozumieniu z WIOŚ wykluczają skażenie wód gruntowych w Hrubieszowie.

Ze względu na wolne przemieszczanie się plamy oleju na rzece, ciężko jest określić godzinę zebrania całej plamy i zakończenia działań.

info i foto
KP PSP w Hrubieszowie

zdjęcia >>