Plan rewitalizacji miasta

Z grubsza biorąc chodzi o to, że do otrzymania środków z funduszy europejskich potrzebny jest plan.

Reklamy

Rewitalizacja jest to system działań mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze miast, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych czy miejskich poprzez:
odnowę zdegradowanych obszarów miejskich i dzielnic mieszkaniowych,
zwłaszcza zabytkowych,
zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę
dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.

Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/.
Program Rewitalizacji ma stwierdzić, że projekty zgłaszane do dofinansowania są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z kompleksowych , zintegrowanych planów miasta.
Program powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców, jak i różnych instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji działających na rzecz rozwoju miasta.
Program powinien zawierać opis działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego, jak i rozwiązywania problemów społecznych.
Program Rewitalizacji musi zostać zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej
i przekazany wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/, który jest finansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego /EFRR/ i Europejskiego Funduszu Społecznego /EFES/, przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie problemów degradacji miast, związanych z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabytków, utratą bazy ekonomicznej w postaci zakładów przemysłowych, niskim poziomem przedsiębiorczości w miastach i wysokim poziomem bezrobocia.

Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.bip.miasto.hrubieszow.pl/bip.php?i=strategia&id=4
Urząd Miasta oczekuje na opinie mieszkańców w tej sprawie.

opracowano na podst. materiałów UM