Płk Artur Jakubczyk zastępcą dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej

Płk Artur Jakubczyk, dotychczasowy dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, został mianowany na zastępcę dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Reklamy

 

17 lipca, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, gen. Jarosław Gromadziński, przywitał oficerów, którzy otrzymali nominacje na nowe stanowiska służbowe w dywizji.

Wśród nich znalazł się płk Artur Jakubczyk, dotychczasowy dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, który został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej.

 

(info i fot. 18 Dywizja Zmechanizowana)