„Pływamy bezpiecznie” – dołącz się do nas

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” realizuje projekt „Pływamy Bezpiecznie” – nauka i doskonalenie techniki pływania dla dzieci i młodzieży dotowany przez POWIAT HRUBIESZOWSKI.

Osoby chętne do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy.

Rekrutacja na zajęcia z nauki pływania odbędzie się na podstawie karty zgłoszeń zawierającej pisemną zgodę rodziców /opiekunów oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem zajęć. Trwać będzie do 25 lutego 2009 roku (ponieważ, pierwszy wyjazd już 3 marca 2009 roku).

Lista osób biorących udział w projekcie oraz lista rezerwowa będzie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.mamysiebie.info i LubieHrubie.pl oraz będzie dostępna w biurze Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A.

Zajęcia z nauki pływania odbywać się będą na krytej pływalni w Zamościu.

Organizacją i prowadzeniem zajęć zajmie się nauczyciel wychowania fizycznego SOSW w Hrubieszowie mgr Marcin Perkman.

W ramach projektu dzieci i młodzież maja zapewnioną opiekę (3 opiekunów), naukę pływania, dojazd na zajęcia, czepek i wejścia na pływalnię. Od uczestników wymagany jest strój kąpielowy, klapki i ręcznik.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, przez 10 wtorków zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wyjazd będzie spod budynku Bursy Międzyszkolnej zostaje ustalona na godzinę 14.30 .

W ramach projektu zostaną stworzone dwie grupy wiekowe: 8 – 13 lat i 14 – 20 lat. Każda z grup będzie liczyła 8 osób (5 osób niepełnosprawnych i 3 osoby pełnosprawne). W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach na pływalni.

Kryteria rekrutacji:
– wiek uczestnika,
– prawidłowo wypełniona karta zgłoszeń i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem (podpisy obojga rodziców/opiekunów)
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach (choroby skóry, otwarte rany itp.)
– kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom
„Mamy Siebie”
Hrubieszów
ul. Zamojska 16a
tel. 507 544 788

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA >>

REGULAMIN >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009