Pływamy Bezpiecznie – lista uczestników

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” realizuje projekt „Pływamy Bezpiecznie” – nauka i doskonalenie techniki pływania dla dzieci i młodzieży dotowany przez POWIAT HRUBIESZOWSKI.

W wyniku realizacji projektu chcemy stworzyć młodym ludziom możliwość podniesienia ogólnej sprawności fizycznej. Pragniemy, aby uczestnicy zajęć oswoili się z wodą z jednoczesnym zachowaniem szacunku i dystansu do żywiołu, jakim jest woda. Nabrali umiejętności mądrego i ciekawego spędzania wolnego czasu korzystając z możliwości przebywania nad akwenami wodnymi, a przede wszystkim nauczyli się pływać. Umiejętność ta ma nie tylko sprawiać przyjemność, ale również służyć bezpieczeństwu oraz możliwości niesienia pomocy innym.

W dniu 25 lutego 2009 roku, o godzinie 1500 odbyło się posiedzenie komisji rekrutującej uczestników do projektu „Pływamy Bezpiecznie” – nauka i doskonalenie techniki pływania dla dzieci i młodzieży dotowanego przez POWIAT HRUBIESZOWSKI w składzie:

Przewodniczący: Marcin Perkman
Członek: Małgorzata Dobrowolska-Pawluk
Członek: Marzena Bazylewicz
Członek: Agata Malon.

Do godziny 1500 w środę 25 lutego 2009 wpłynęły do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW trzydzieści dwie (32) karty zgłoszeniowe. W kategorii wiekowej 8-13 chętnych było 13 dzieci, natomiast w kategorii 14-20 lat zgłosiło się 19 osób.

Komisja dokonała oceny złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym: wieku uczestnika, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeń, regulaminu, złożonych podpisów przez obojga rodziców/opiekunów, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz kolejności zgłoszeń.

W wyniku oceny cztery karty zgłoszeniowe odpadły ze względów formalnych, a jedna karta została wycofana na prośbę rodzica.

Po wnikliwej analizie, do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia techniki pływania zakwalifikowano w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące osoby:

Kategoria wiekowa

8 – 13 lat
1. Damian Zdun zam. Białowody
2. Sebastian Witkowski zam. Hrubieszów
3. Justyna Szczepańska zam. Hrubieszów
4. Patrycja Szczepańska zam. Hrubieszów
5. Anna Spryszak zam. Gozdów
6. Barbara Piotrowska zam. Świerszczów
7. Michał Gumela zam. Hrubieszów
8. Agata Buta zam. Hrubieszów
9. Paula Bień zam. Hrubieszów

14 – 20 lat
1.Stefan Mazurek zam. Chyżowice
2.Łukasz Drączkowski
3.Bogusław Cisło zam. Mieniany
4.Szymon Jureczko zam. Hrubieszów
5.Kamil Gałuszko zam. Masłomęcz
6.Martyna Nosko zam. Hrubieszów
7.Małgorzata Buta zam. Hrubieszów
8.Paula Bień zam. Hrubieszów

Pozostałe osoby, które złożyły prawidłowo uzupełnione dokumenty, zostały zakwalifikowane na listę rezerwową.

Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się prosimy o kontakt, ponieważ pierwszy wyjazd jest już we wtorek 3 marca 2009r.

Kontakt:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom
„Mamy Siebie”
Hrubieszów, ul. Zamojska 16a
tel. 507 544 788

Hrubieszow LubieHrubie 2009