Po raz pierwszy przez Internet

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie informuje, że rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie od 15 marca do 16 maja 2011r.

Dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca – w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Reklamy

Na jednym wniosku w 2011r. rolnicy będą mogli ubiegać się:

– o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

– pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. ONW,

– płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych oraz poprawy dobrostanu zwierząt

Większość rolników otrzymuje tzw. spersonalizowane, czyli już wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami graficznymi. Natomiast rolnicy, który w 2010 roku nie składali wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Muszą, więc oni skorzystać z czystego formularza wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać w biurach powiatowych ARiMR i Oddziałach Regionalnych ARiMR.

W tym roku wnioski o przyznanie płatności można będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, wysłać je pocztą lub co będzie możliwe po raz pierwszy wysłać poprzez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba będzie złożyć w „swoim” biurze powiatowym Agencji wypełniony formularz, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

ARiMR zwraca też uwagę, że od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali wysłaną im za pośrednictwem poczty broszurę
o tych wymogach a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Beneficjentów zapraszamy do Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie przy ul. Nowej 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30do 15:30.