Po sesji o szkołach i inwestycjach

Hrubieszów

Reklamy

W Hrubieszowie powstanie Zespół Szkół Miejskich nr 2. Rada Miejska zgodziła się na jego utworzenie podczas sesji w poniedziałek 13 czerwca. W skład ZSM wejdą: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie.

W nowej strukturze organizacyjnej będzie jedna dyrekcja i administracja. W związku z kończącą się kadencją obecnych dyrektorów obydwu placówek oraz z utworzeniem zespołu jeszcze w tym tygodniu władze miasta chcą ogłosić konkurs na dyrektora ZSM. Wyboru dokona komisja, powołana przez burmistrza Hrubieszowa. W jej składzie znajdą się przedstawiciele miasta, kuratorium oświaty, rady rodziców i rady pedagogicznej, a także reprezentanci związków zawodowych. Formalnie ZSM rozpocznie działalność 1 września.

Podczas poniedziałkowej sesji rada przyjęła też informację o stanie zaawansowania inwestycji miejskich, które radni oglądali w ubiegłym tygodniu. Decyzja w tej sprawie została podjęta jednogłośnie. Jeszcze w tym miesiącu zostanie oddane do użytku przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, a na sierpień jest planowane zakończenie przebudowy miejskiej areny lekkoatletycznej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto trwa realizacja pierwszej w mieście „schetynówki”, czyli budowa dróg i parkingów w osiedlu Basaja. Prace mają się zakończyć w październiku. Także jesienią ma być oddany do użytku kompleks boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3, budowany w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Ponadto radni wysłuchali informacji o ubiegłorocznej działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie. ZEC podsumował m.in. koszty ogrzewania budynków użyteczności publicznej po przeprowadzonej termomodernizacji. Okazało się, że po dociepleniu szkół i przedszkoli miejskich rachunki zmniejszyły się o prawie 49 procent.

***

Źródło:
www.ias24.eu