25 czerwca 2024

Po skończeniu studiów, będą pracowały w hrubieszowskim szpitalu

Wczoraj, władze powiatu i hrubieszowskiego szpitala podpisały umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarstwo.

Reklamy

3 grudnia 2020 r., starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk, wicestarosta Marek Kata, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Dariusz Gałecki, przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ Marcin Zając oraz skarbnik powiatu Dorota Guzina, podpisali umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarstwo.

Podpisano jedną umowę o przyznanie stypendium dla studentki kierunku lekarskiego i 7 umów dla studentek pielęgniarstwa.

Reklamy

Studentki będą otrzymywały pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów studiów w systemie miesięcznym w wysokości 2.000 zł brutto (studentka medycyny) oraz 1.200 zł brutto (studentki pielęgniarstwa). Stypendia przyznano na okres 6 lub 9 miesięcy.

Wszystkie studentki zobowiązały się, że po zakończeniu studiów i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, będą pracować w hrubieszowskim szpitalu przez okres co najmniej 3 lat oraz podejmą dalsze kształcenie w kierunku wybranej specjalizacji.

Reklamy

Informacja o programie stypendialnym przygotowanym przez powiat hrubieszowski ukazała się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, szpitala, w lokalnych mediach oraz na wyższych uczelni medycznych naszego regionu. Nabór wniosków o stypendialnych trwał do 10 października 2020 r., następnie wnioski rozpatrywała komisja powołana przez zarząd powiatu.

Złożono 9 wniosków, w tym 2 od studentów kierunku lekarskiego i 7 od studentów kierunku pielęgniarstwo. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Niestety, jeden student kierunku lekarskiego złożył rezygnację przed podpisaniem umowy.

Program stypendialny utworzony przez hrubieszowski powiat ma przyczynić się do uzupełnienia braków kadrowych w Szpitalu Powiatowym oraz zachęci młodych ludzi do związania swojej ścieżki zawodowej z Hrubieszowem.

­

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie


Zobacz też:

Hrubieszów: Stypendia do 2 tys. dla studentów medycyny

Hrubieszów: Stypendia do 1,2 tys. dla studentów pielęgniarstwa

Hrubieszów: Będą nowi medycy? Stypendia cieszą się dużym zainteresowaniem