Po strajku nauczycieli

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Hrubieszowie składa podziękowania wszystkim uczestnikom strajku zorganizowanego w dniu 27 maja 2008 roku.

Reklamy

Informujemy jednocześnie, że do strajku przystąpiło 21 szkół i placówek oświatowych t.j. 90% wszystkich, z tej liczby w 19 szkołach i placówkach zajęcia lekcyjne nie odbyły się (zdecydowana większość nauczycieli i tak w szkołach była), natomiast w trzech przedszkolach zorganizowano zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które rodzice przyprowadzili.

W wyniku przeprowadzonego ogólnopolskiego strajku w dniu 30 maja 2008 r. odbędą się rozmowy przedstawicieli ZNP z przedstawicielami Rządu w sprawie realizacji postulatów strajkowych.

Od decyzji Rządu zależeć będzie dalsza akcja protestacyjna.

ZOP ZNP w Hrubieszowie