Początek międzynarodowego projektu

Hrubieszów i Włodzimierz Wołyński rozpoczynają realizację wspólnego projektu inwestycyjnego. Chodzi o budowę wodociągu, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Reklamy

Założenia projektu pod nazwą „Czysta woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego” zostały zaprezentowane podczas, inaugurującej współpracę, konferencji w Hrubieszowie. Podobne spotkanie, podsumowujące przedsięwzięcie, odbędzie we Włodzimierzu na Ukrainie.

Oprócz prezentacji projektu przedstawiciele obydwu stron wysłuchali wykładu na temat nowoczesnych technologii uzdatniania wody oraz informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o stanie sieci wodociągowej w Hrubieszowie. Ukraińska delegacja zwiedziła też modernizowaną właśnie hrubieszowską stację uzdatniania wody.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej już powstaje dokumentacja projektowo-techniczna inwestycji, obejmującej przebudowę około 23 kilometrów sieci wodociągowej na terenie Hrubieszowa oraz prawie 10 kilometrów sieci i modernizację stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu Wołyńskim. Przygotowanie dokumentów ma kosztować około 400 tysięcy euro, z czego 90 procent to środki unijne. Dokumentacja powinna być opracowana w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy, ale już we wrześniu samorządy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie robót budowlanych.

Wspólny projekt Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego to pierwsza, tak poważna inwestycja obydwu miast, położonych w obszarze Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

***

Źródło:
www.ias24.eu