Początek roku szkolnego w ZS nr 3

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Wartym podkreślenia jest fakt, iż Pan Starosta niemalże zapewnił nas o budowie długo oczekiwanej hali sportowej, podkreślając tym faktem swoją obecność.

Punktualnie o godzinie 9.15 w hrubieszowskim Zespole Szkół nr 3 rozpoczęto uroczyście rok szkolny 2009/2010. Jak zawsze zaczął się on hymnem państwowym, później kilka ciepłych i krzepiących słów powiedział do nas w swoim przemówieniu Pan Dyrektor Dariusz Szadowski, następnie uczynili to też zaproszeni goście: starosta p. Józef Kuropatwa, ksiądz dziekan Andrzej Puzon oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Andrzej Hukowski.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż Pan Starosta niemalże zapewnił nas o budowie długo oczekiwanej hali sportowej, podkreślając tym faktem swoją obecność. Jak zawsze elokwentnie i z polotem kilka miłych słów pod adresem – szeroko rozumianej – naszej szkoły powiedział nasz przyjaciel – ksiądz dziekan Andrzej Puzon, bez którego nie możemy wyobrazić sobie takich uroczystości, jak dzisiejsza.

Później nastąpiło przyrzeczenie klas pierwszych, po którym wszyscy rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami.

Życzymy nauczycielom i uczniom, aby ten nowy rok był dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż ubiegły i owocował w jeszcze większe sukcesy w nauce i sporcie.

Powodzenia !

tekst i foto
ZS nr 3

_________________________________________________

Zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009