Podpisanie porozumienia o współpracy

W środę 6 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpi podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Reklamy

Przedmiotem Porozumienia będzie m.in.:

– prowadzenie badań i doświadczeń w stacjach doświadczalnych nad odmianami roślin uprawnych ważnych gospodarczo dla województwa lubelskiego oraz odmian, które mają być badane i oceniane pod kątem wartości gospodarczej

Reklamy

– upowszechnianie wyników doświadczeń w formie prelekcji i szkoleń dla rolników,

– oraz ustalanie i publikacja „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa lubelskiego”.

Po podpisaniu Porozumienia zostaną wręczone nominacje członkom powołanego na mocy Porozumienia

– „Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa Lubelskiego”.

***

Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie