Podpisano umowę na budowę obwodnicy

Dziś inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad podpisał z wykonawcą umowę na budowę obwodnicy Hrubieszowa. W ciągu najbliższych 21 miesięcy powstanie inwestycja o wartości 147,5 mln zł. W jej ramach wybudowane będą: trasa o długości 9,3 km, 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi.

Reklamy

Obwodnicę wybuduje konsorcjum firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy), której oferta przetargowa wynosi 147 483 696,05 zł.

Reklamy

W ramach inwestycji powstanie trasa o długości 9,3 km prowadząca po południowo wschodniej stronie miasta. Obwodnica dwukrotnie będzie przechodzić nad linia kolejową a także przetnie dolinę rzeki Huczwa. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi. Powstaną także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi.

Wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację inwestycji, która po oddaniu do ruchu usprawni ruch na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Zosinie.

To przejście w przyszłości ma obsługiwać także ruch pojazdów ciężarowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.