Podsumowanie 2012 roku 2 Pułku Rozpoznawczym

30 stycznia 2013 roku w sali odpraw sztabu dowódca pułku płk Piotr Bieniek w obecności zastępcy dowódcy pułku ppłk dypl. Marcina FRĄCZKA, szefa sztabu ppłk Wiesława Telackiego oraz kadry sztabu i dowódców pododdziałów dokonał podsumowania działalności szkoleniowo – wychowawczej w 2012 roku.

Reklamy

W ramach owego posumowania wręczono puchary i dyplomy w kategoriach: „Najlepszy pododdział we współzawodnictwie sportowym” oraz „Przodujący pododdział w szkoleniu”. We współzawodnictwie sportowym najlepsza okazała się po raz kolejny  4 kompania rozpoznawcza, zaś miano przodującego pododdziału w szkoleniu otrzymała 3 kompania dalekiego rozpoznania. Gratulacje, puchary oraz dyplomy odebrali dowódcy pododdziałów.

Zdjęcia >>Źródło i fot. 2PR