Podsumowanie akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”

Hrubieszów

Reklamy

17 maja 2010 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się wręczenie nagród i podsumowanie akcji pt.: WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI.

Wolontariusze ze szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia „Nieobojętnych” w Hrubieszowie już po raz siódmy przeprowadzili na terenie miasta i gminy Hrubieszów w/w akcję. Patronat nad akcją sprawował Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński. Głównym celem akcji było zebranie funduszy na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z miasta i gminy Hrubieszów.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Leszek Czerwonka, który podziękował za wniesiony wkład wszystkim wolontariuszom i osobom które brały czynny udział w tej jakże szczytnej akcji. Do podziękowań przyłączyli się również Wójt Gminy Hrubieszów, ksiądz prałat Kazimierz Gawlik oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Hrubieszowa.

W ramach akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” szkolny Klub Wolontariatu ZS Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem koordynatora Beaty Tomaszczuk zorganizował konkurs na: palmę, pisankę, kartkę świąteczną, stroik świąteczny.

W dniu 25 marca 2010 roku w ZS Nr 1 odbyło się otwarcie wystawy, rozstrzygnięcie konkursu oraz kiermasz: palm, pisanek, stroików i kartek. Ilość prac nadesłanych na konkurs przerosła wszelkie oczekiwania. Na konkurs przesłano ponad 800 prac wykonanych przez dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, Koła Gospodyń Wiejskich i uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, podopiecznych Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Strażaków ze Straży Pożarnej z gminy i miasta Hrubieszowa.

Kiermasz świąteczny odwiedzili zaproszeni goście, uczestnicy SDS i WTZ w Hrubieszowie, osoby indywidualne, pracownicy i młodzież ZS Nr 1 w Hrubieszowie. Następnie prace z wystawy rozwieziono pod kościoły w mieście i gminie Hrubieszów.

Z kiermaszu prac konkursowych uzyskano fundusze i zakupiono 94 paczki żywnościowe, które przed Wielkanocą trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu Hrubieszowskiego.

Cieszy fakt, że do akcji przyłączają się coraz młodsze osoby, to ukazuje że z pokolenia na pokolenie przekazywane są ważne wartości życiowe, jakimi są niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, oraz pokazanie że warto czynić dobro dla drugiej osoby nie oczekując w zamian na żadną nawet najmniejszą zapłatę, choćby po to aby ujrzeć uśmiech na czyjejś twarzy. Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie.

Info i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Zdjęcia »