Podsumowanie akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”

Laureaci konkursu X- edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei nagrodzeni
na uroczystej Galii w Hrubieszowskim Domu Kultury w dniu 10 kwietna
2013r.

Reklamy

W Kategorii I – Przedszkolaki

Jury w składzie: przewodnicząca Pani Danuta Gerynowicz, członkowie: Pani Aneta Hołuj i Pani Aleksandra Muzyczuk z nadesłanych 240 prac konkursowych w czterech kategoriach: pisanka, stroik, palma i kartka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody.

W kategorii Pisanka

I Miejsce – Magdalena Palonka (5l.) – Zespół Szkół Publicznych w
Moniatyczach

II Miejsce – Iga Malec (6l.) – Świetlica Wiejska Stefankowice

III Miejsce – Dawid Walerys (6l.) – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach

III Miejsce – Aleksandra Szymko (6l.) – Miejskie Przedszkole nr 5 w
Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Oliwia Jurczuk ( 6l.) – Szkoła Podstawowa w Husynnem

Oliwia Kowal (6l.) – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie

W kategorii Stroik

I Miejsce – Eliza Guluk ( 5l.) – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie

II Miejsce – Paulina Brudnowska (5l.) – Miejskie Przedszkole nr 3 w
Hrubieszowie

III Miejsce – Punkt Przedszkolny Husynne (3-4 latki)

Wyróżnienia:

Blanka Hrycuniak (4l.) – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Dominika Grądzka (6l.) – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

Rafał Przepiórka ( 6l.) – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

W kategorii Palma

I Miejsce – Sebastian Patroń (4l.) – Zamiejscowy Punkt Przedszkolny w
Cichobórz przy SP w Mienianach

II Miejsce – Tadeusz Skowyra (4l.) – Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy SP
w Husynnym z siedzibą w Szpikołosach

III Miejsce – Jakub Fedoniuk (5l.) – Zamiejscowy
Cichobórzu przy SP w Mienianach

Wyróżnienie:

Julia Frenc (6l.) – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach

Maria Koszłka (5l.) – Punkt Przedszkolny przy SP w Ślipczu

Damian Żyła (5l.) – Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Hrubieszowie

W kategorii Kartka

I Miejsce -Kornelia Pędrak ( 3 l.) – Punkt Przedszkolny Przy Publicznej SP w Szpikołosach

II Miejsce – Kaja Watrak (6 l.) – Świetlica Wiejska w Koble

III Miejsce – Maciej Zając (5l.) – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Karolina Janda (4l.) – Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy SP w Husynnym z siedzibą w Szpikołosach

Emila Czujkowska  (5l. ) – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście: Pana Tadeusz Garaja Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Pan Tomasz Ożóg Sekretarz Starostwa Powiatowego.

W Kategorii II – Szkoła Podstawowa uczniowie klasy I-III

Jury w składzie przewodnicząca Pani Joanna Migas, członkowie: Pani Aldona Jagiełło i Pani Halina Zalichta z nadesłanych 293 prac konkursowych w czterech kategoriach pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody.

W kategorii Pisanka

I Miejsce – Karol Wojtaszko (kl.II ) – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

II Miejsce – Aleksandra Domańska ( kl. III) – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

III Miejsce – Jagoda Steć (kl. III) – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienia:

Martyna Panasiewicz ( kl. I) – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Jakub Wysocki (kl. I) – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

W kategorii Stroik

I Miejsce – Karolina Fila (kl. III) – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

II Miejsce – Kacper Mudiuk (kl. I) – Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach

III Miejsce – Martyna Hrucuniak (kl. III) – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

III Miejsce – Dominika Głuch (kl. III) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Wyróżnienia:

Marta Oksętniuk (kl. II) – Szkoła Podstawowa w Husynnym

Magda Rudawska (kl. II) – Szkoła Podstawowa w Mienianach

W kategorii Palma

I Miejsce – Praca zbiorowa uczniów klasy II i III – Publiczna Szkoła
Podstawowa w Koble

II Miejsce – Julia Duda (kl. III) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosmowie

III Miejsce – Bartłomiej Oleszko (kl. I) – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

Wyróżnienia:

Weronika Kopczyńska (kl. III)- Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Gabrysia Jaskorska (kl. II) – Świetlica Wiejska w Teptiukowie

Dagmara Szatan (kl. II) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble

W kategorii Kartka

I Miejsce – Milena Stasiak (kl. I) – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

II Miejsce – Kornelia Sowa (kl. III) – Szkoła Podstawowa w Mienianach

III Miejsce – Wiktoria Brzozowska (kl. III) – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

Wyróżnienia:

Wiktoria Mirocka (kl. I) – Szkoła Podstawowa w Mienianach

Jakub Nazar (kl. III) – Szkoła Podstawowa w Obrowcu

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście: Pani Zuzanna Korycka Kierownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie i Pan Dariusz Czujkowski Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.

W Kategorii III – Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Jury w składzie przewodnicząca Pani Elżbieta Lebiedowicz, członkowie: Pani Sylwia Wójtowicz i Pani Justyna Kozłowska z nadesłanych 241 prac konkursowych w czterech kategoriach pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody.

W kategorii Pisanka

I Miejsce – Julia Warszawa (kl. IV) – Szkoła Podstawowa w Mienianach

II Miejsce – Wiktoria Gancarz (kl. IV) – Świetlica Wiejska w Stefanowicach

III Miejsce – Joanna Harapiuk (kl. IV) – Świetlica Wiejska w Moroczynie

Wyróżnienia:

Małgorzata Dylęda (kl. V) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Wiktoria Buczek (kl. V) – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

W kategorii Stroik

I Miejsce – Alicja Waszyńska (kl. IV) – Zespół Szkół Publicznych w
Moniatyczach

II Miejsce – Justyna Gągoł (kl. V) – Publiczna Szkoła Podstawowa w
Kułakowicach Trzecich

III Miejsce – Paulina Suwała (kl. IV) Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Monika Korniak (kl. IV) – Świetlica Wiejska w Metelinie

Kamil i Kinga Bartuzi (kl. IV) – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

W kategorii Palma

I Miejsce – Katarzyna Mączka (kl. IV) – Szkoła Podstawowa w Obrowcu

II Miejsce – Jakub Ostasz (kl. V) – Szkoła Podstawowa w Mienianach

III Miejsce – Alicja Kujawska (kl. IV) – Szkoła Podstawowa w Koble

Wyróżnienia:

Natalia Syposz (kl. VI) – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Przemysław Koń (kPl. IV) – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

W kategorii Kartka

I Miejsce – Monika Jóźwiak (kl. VI) – Powiatowy Zespól Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Hrubieszowie

II Miejsce – Kacper Rodziewicz (kl. V) – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w
Hrubieszowie

III Miejsce – Karolina Chomik (kl.V) – Szkoła Podstawowa w Husynnym

Wyróżnienia:

Natalia Krawat (kl. V) – Świetlica Wiejska w Wolicy

Klaudia Kowalczuk (kl. V) – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście: Pani Danuta Gerynowicz Kierownik GOPS w Hrubieszowie, Pani Elżbieta Lebiedowicz Kierownik MOPS w Hrubieszowie.

W Kategorii IV – uczniowie Gimnazjum klasy I-III

Jury w składzie przewodnicząca Pan Andrzej Bogatko, członkowie: Pani Halina Bogatko i Pani Irmina Drawdzik z nadesłanych 214 prac konkursowych w czterech kategoriach pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody.

W kategorii Pisanka

I Miejsce – Miłosz Stelmach (kl. II) – Zespól Szkół Miejskich nr 2 w
Hrubieszowie

II Miejsce – Patrycja Szostakiewicz (kl. II) – Publiczne Gimnazjum w
Trzeszczanach

III Miejsce – Weronika Symczuk (kl. I) – Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Wioleta Kusiak (kl. I) – Gminne Gimnazjum w Kozodawach

Krystian Kopczyński (kl. II) – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –

Wychowawczych w Hrubieszowie

W kategorii Stroik

I Miejsce – Paulina Budzicka (kl. II) – Zespól Szkół Publicznych w
Moniatyczach

II Miejsce – Elżbieta Antosiewicz (kl. I) – Zespól Szkół Publicznych w
Moniatyczach

III Miejsce – Agata Kornowicz (kl. I) – Gminne Gimnazjum w Kozodawach

Wyróżnienia:

Kamila Jankowska (kl. III) – Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Anna Pieczykowska (kl. I) – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Hrubieszowie

W kategorii Palma

I Miejsce – Agnieszka Mociak (kl. II) – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

II Miejsce – Agnieszka Harczuk (kl. II) – Zespól Szkół Miejskich nr 1 w
Hrubieszowie

III Miejsce – Daria Waleryś kl. II – Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Dominika Jakubasz (kl. III) – Gminne Gimnazjum w Kozodawach

W kategorii Kartka

I Miejsce – Izabela Mołdoch (kl. III) – Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

II Miejsce – Wioleta Koza (kl. II) – Świetlica Wiejska Kolonia Stefankowice

III Miejsce – Monika Lewandowska (kl. II) – Zespól Szkół Publicznych w
Moniatyczach

Wyróżnienia:

Dagmara Bujak (kl. II) – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Hrubieszowie

Mateusz Sidorski (kl. II) – Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście. Pani Joanna Kuźmińska Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie i pana Andrzej Bogatko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

W kategorii V – Szkoła Średnia

Jury w składzie przewodnicząca Pani Jusyna Kozłowska, członkowie: Pani Aleksandra Muzyczuk i Pani Aneta Hołuj z nadesłanych 75 prac konkursowych w czterech kategoriach pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody.

W kategorii Pisanka

I Miejsce: Anna Oleszczak kl. I – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Hrubieszowie

II Miejsce: Natalia Sobutka kl. II – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

III Miejsce: Jagoda Węgorek kl. I – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Eryk Mazurek kl. II – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Agnieszka Błazucka kl. II – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

W kategorii Stroik

I Miejsce: Aleksandra Sitarz kl. IV – Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie

II Miejsce: Małgorzata Bezłada kl.IV – Bursowy Klub Wolontariatu

III Miejsce: Joanna Stasiuk kl. II – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:

Iwona Powroźnik kl. I – Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie

Magda Watrak kl. II – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

W kategorii Palma

I Miejsce: Alicja Harapiuk kl. I – Świetlica Wiejska w Szpikołosach

II Miejsce: Katarzyna Brylewska kl. I – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Hrubieszowie

III Miejsce: Magda Watrak kl. II – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

W kategorii Kartka

I Miejsce: Monika Nagadowska kl. I- Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

II Miejsce – Krystyna Kamińska (kl. I) – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Hrubieszowie

III Miejsce – Justyna Różanska (kl.I) – Świetlica Wiejska w Stefankowicach

Wyróżnienia:

Małgorzata Cioch (kl. I)- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –

Wychowawczych w Hrubieszowie

Anna Grabowska (kl. III) – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście: Pan Dariusz Czujkowski Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Pani Danuta Gerynowicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Hrubieszowie.

W kategorii VI – Osoby dorosłe

Jury w składzie przewodnicząca Pani Zuzanna Korycka, członkowie: Pani Zofia Radziejewska i Pan Zbigniew Pączkowski z nadesłanych 174 prac konkursowych w czterech kategoriach pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody.

W kategorii Pisanka

I Miejsce – Katarzyna Urbańczuk – Warsztaty Terapii Zajęciowej

II Miejsce – Agnieszka Kowalik – osoba prywatna

III Miejsce – Jadwiga Bednarek – Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wyróżnienia – Koło Gospodyń Wiejskich Czumów

Koło Gospodyń Wiejskich Nowosiółki

Koło Gospodyń Wiejskich Dziekanów

Wioleta Czerniak – osoba prywatna

W kategorii Stroik

I Miejsce -Alicja Zawadzka – Koło Gospodyń Wiejskich Gródek

II Miejsce – Praca zbiorowa – Pracownia plastyczna –Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Hrubieszowie

III Miejsce – Praca zbiorowa – Pracownia ogrodniczo – kwiatowa – Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

Wyróżnienia – Romana Walewander – osoba prywatna

Karolina Koza – Świetlica Wiejska w Jankach

Praca zbiorowa – Świetlica Wiejska w Masłomęczu

Andrei Pichtchuline – Zakład Karny w Hrubieszowie

Maria Jezierska – Koło Gospodyń Wiejskich w Kozodawach

W kategorii Palma

I Miejsce – Halina Sarzyńska – osoba prywatna

II Miejsce – Zofia Będzinska – Świetlica Wiejska w Jankach

III Miejsce – Marzena Różańska – Świetlica Wiejska Kolonie Stefankowice

Wyróżnienia – Elżbieta Palichleb – Koło Gospodyń Wiejskich Mieniany

Koło Gospodyń Wiejskich Teptiuków

Koło Gospodyń Wiejskich Dziekanów

W kategorii Kartka

I Miejsce -Praca zbiorowa – Pracownia plastyczna – Środowiskowy Dom
Samopomocy w Hrubieszowie

II Miejsce – Eugeniusz Gancarz – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

Arkadiusz Zalicha – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

III Miejsce – Paulina Denkiewicz – Świetlica Wiejska Stefankowice

Wyróżnienia -Janina Mróz – Świetlica Wiejska Kolonia Stefankowice

Agnieszka  Suchecka – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście Pan Zbigniew Petruczynik Wice Dyrektor Zespołu szkół nr 1 w Hrubieszowie i Pani Zuzanna Korycka Kierownik Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie.

Nagrody w X edycji Konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei sponsorowali :
Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman
Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa
Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki
Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tadeusz Garaj

Największe podziękowania należą się tym, których prace nie należą do nagrodzonych i wyróżnionych, bowiem największym bogactwem każdego człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs są bez wątpienia arcydziełem samym w sobie. Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie dziękujemy.
Zwyczajem naszej akcji, przygotowaliśmy podziękowania dla każdego uczestnika konkursu i ich opiekuna, pragnąć tym samym docenić ich trud i zaangażowanie.
Beata Tomaszczuk