Podsumowanie akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei

W dniu 3 kwietnia 2008 r. sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Hrubieszów nie była w stanie pomieścić gości przybyłych na uroczystość wręczenia nagród i podziękowań uczestnikom V edycji konkursu Wokół Wielkanocnej
Nadziei.

Reklamy

Swą obecnością zaszczycili uroczystość: Pani Teresa Futyma, Pan Zdzisław Kosakowski, Pan Jerzy Czerw, Pan Alfred Przybysz, Pan Maciej Łyko, Pani Danuta Gerynowicz, Pan Zbigniew Petruczynik, dyrektorzy, nauczyciele, młodzież, dzieci ze przedszkoli, szkół, uczestnicy WTZ wraz z opiekunami oraz Panie z KGW z terenu gminy Hrubieszów. Uroczystość otworzył gospodarz i patron akcji Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki. Witając przybyłych gości i przedstawiając, krótkie sprawozdanie podsumowujące akcję, niniejsze przedstawiam w skrócie.

Celem akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei była integracja dzieci i młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek oświatowych we wspólnej akcji. Rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwartości na potrzeby i problemy innych. Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności, współdziałania w grupie i pomocy bliźniemu.

W ramach akcji przeprowadzono V edycję konkursu na: palmę, kartkę, pisankę i stroik świąteczny. Konkurs trwał od 18 lutego do 5 marca 2008 r. Do konkursu przystąpiło 3 Miejskie Przedszkola nr 1, nr 3 i nr 5; 15 szkół podstawowych: SP nr 2, SP nr 3 w Hrubieszowie, SP w Koble, Dziekanowie, Husynnem, Dąbrowie, Kosmowie, Kułakowicach Trzecich, Mienianach, Obrowcu, Stefankowicach, Szpikołosach, Ślipczu, Ubrodowicach, Moniatyczach; 4 gimnazja: Nr 3 w Hrubieszowie, Powiatowe Gimnazjum Hrubieszowie, Publiczne Gimnazjum w Kozodawach, Publiczne Gimnazjum w Moniatyczach; szkoły średnie: Zespół Szkół nr 1 i nr 2 w Hrubieszowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Bursa Międzyszkolna i Świetlica Czerniczyn oraz 5 Kół Gospodyń
Wiejskich ze: Stefankowic, Cichobórza, Kobła, Kułakowic Pierwszych, Kułakowic Trzecich. (łącznie 660 uczestników).

W dniu 6 marca 2008 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyło się otwarcie wystawy prac konkursowych. Pisanki, stroiki, palmy i kartki świąteczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Powołana komisja dokonała przeglądu prac konkursowych w czterech kategoriach: palma, pisanka, kartka i stroik świąteczny. Zgodnie z regulaminem przyznała 20 nagród: 4 -I miejsca, 9 -II miejsc i 7-III miejsc i 31 wyróżnień oraz podziękowania dla każdego uczestnika konkursu i opiekuna.

W ramach akcji przeprowadzono kiermasze prac konkursowych na terenie miasta i gminy Hrubieszów. Za pozyskane fundusze zakupiono 66 paczek żywnościowych, które wolontariusze przekazali dla najbardziej potrzebujących rodzin z gminy, miasta i powiatu Hrubieszowskiego.

Po przedstawieniu sprawozdania Wójta Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki wraz z sekretarzem Powiatu Panem Zdzisławem Kosakowskimi i z wicedyrektorem ZS nr 1 Panem Zbigniewem Petruczynikiem przystąpili do najważniejszej części uroczystości – wręczenia nagród i dyplomów oraz wyróżnień uczestnikom konkursu.

***

Nagrody otrzymali:

W kategorii Palma
I Miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy;
II Miejsce – Smerdel Bartosz kl. II, SP nr 3 w Hrubieszowie;
II Miejsce – Bagińska Małgorzata kl.V, SP w Kułakowicach Trzecich;
III Miejsce – KGW Kułakowice Pierwsze.

Wyróżnienia:
Paszko Krystyna – KGW Stefankowic, Warsztaty Terapii Zajęciowej (pracownia plastyczna), Rutkowska Helena – KGW Kobło, Wojewoda Emilia kl. III, Gimnazjum w Moniatyczach, Walczak Jolanta kl. III SP w Kułakowicach Trzecich, Mazurek Marta kl. III SP nr 3 w Hrubieszowie, Flak Dominik kl. II SP nr 3 w Hrubieszowie, Rudawska Paulina – KGW Cichobórz.

W kategorii Kartka Świąteczna
I Miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej (pracownia dziewiarska);
II Miejsce – Zając Justyna kl. I ZS nr 1 w Hrubieszowie;
II Miejsce – Łapa Paula kl. III SP w Obrowcu;
III Miejsce – Sarzyńska Beata SP w Stefankowicach;
III miejsce – Magierka Patryk kl. III SP w Koble.

Wyróżnienia:
Koszałko Klaudia Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie, Lipski Michał kl. I ZS nr 2 Publiczne Gimnazjum w Hrubieszowie, Ożgo Magdalena kl. II ZS nr 2 Publiczne Gimnazjum w Hrubieszowie, Wrońska Ewa kl. III SP w Koble, Klaudia Smerdel kl. IV SP nr 3 w Hrubieszowie, Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie, Flis Klaudia
kl. II SP w Kosmowie, Łopocka Kamila Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie.

W kategorii Pisanka
I Miejsce – Rudkowska Agnieszka Stefankowice;
II Miejsce – Wojtiuk Milena kl. III Gimnazjum w Moniatyczach;
II Miejsce – Drawdzik Mariusz kl. III SP nr 2 w Hrubieszowie;
II Miejsce – Jakubasz Dominika kl. IV SP w Mienianach;
III Miejsce – Przybysz Aleksandra Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie;
III Miejsce – Dzieci ze Świetlicy w Wczerniczynie.

Wyróżnienia:
Różańska Sylwia kl. III SP w Stefankowicach, KGW Kobło, Kuczewska Oliwia Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie, Janik Anna kl. III Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, Malicka Małgorzata kl. IV SP w Szpikołosach, Anna Sojka kl. II SP w Ślipczu, Iwona Gruszczyńska kl. III SP w Ubrodowicach, Kot Kamil kl. IV SP w Dąbrowie.

W kategorii Stroik Świąteczny
I Miejsce – Polikowska Agata kl. VI SP w Moniatyczach;
II Miejsce – Jaworski Paweł kl. V, SP w Moniatyczach;
II Miejsce – Polikowski Olek kl. II Gimnazjum w Moniatyczach,
III Miejsce – Tomaszczuk Bartłomiej kl. II b SP nr 2 w Hrubieszowie,
III miejsce -Warsztaty Terapii Zajęciowej (pracownia stolarska).

Wyróżnienia:
Magier Anna kl. I SP w Husynnem, Niewiadomska Renata kl. II ZS nr 1 w Hrubieszowie, Bogucka Paulina kl. I ZS nr 1 w Hrubieszowie, Lewicka Anna kl. II Gimnazjum w Moniatyczach, Tomaszczuk Weronika kl. IIIa SP nr 2 w Hrubieszowie, Pańko Irena KGW Kobło, Mucha Agnieszka kl. III Gminne Gimnazjum w Kozodawach.

***

Nagrody sponsorowali Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe Hrubieszów.

Za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursie wręczono pisemne gratulacje nauczycielom i opiekunom. Każdemu uczestnikowi konkursu niezależnie od wieku czy pełnosprawności, na ręce nauczycieli i opiekunów złożono pisemne podziękowania. Bowiem każda praca, która wpłynęła na konkurs była
arcydziełem i dobrem samym w sobie, niezależnie od oryginalności czy sprawności wykonania, ponieważ największym bogactwem człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei.

W Związku z V edycją konkursu wręczono 25 Certyfikatów przedszkolom, szkołom i instytucjom, które przez 5 minionych lat aktywnie uczestniczyły w akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, angażując dzieci i młodzież do udziału w konkursie i wspierania tak szczytnego celu, jakim jest pomoc innym ludziom.

Nie zapomniano o tych, bez których akcja ta nie miałaby racji bytu – wolontariuszach. Znów mogliśmy zobaczyć jak wielki i niewykorzystany potencjał drzemie w naszej młodzieży. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie swą bezinteresownością i zaangażowaniem potrafili wnieść w serca innych wiarę, nadzieje i miłość.
Jak zdołaliśmy zauważyć, najefektywniejsze rezultaty przynosi praca wielu chętnych rąk i uśmiechniętych twarzy, serc bezinteresownie niosących pomoc. Wdzięczności, którą chcielibyśmy wyrazić, nie da się opisać słowami. Największą nagrodą za włożony trud jest uśmiech na twarzach tych wszystkich, którzy z ofiarowanych darów mogli skorzystać.

O tym jak wielką wartością jest dobro zastanawiało się wielu wielkich tego świata. Michel de Montaigne połączył te rozmyślania w postaci jednej maksymy – „Życie samo w sobie nie jest dobre, ani złe, jest miejscem na dobro i zło, wedle tego, czym je zapełnicie”.
Postawa Tych wszystkich, którzy włączyli się do akcji świadczy, jak pięknie zapełniliście dobrem własne życie.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i instytucji, nauczycielom, opiekunom, osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom za zaangażowanie, spontaniczność i dar serca, jakim jest praca na rzecz innych ludzi potrzebujących pomocy.

Zapraszamy za rok na VI edycję – Wokół Wielkanocnej Nadziei!

B. Tomaszczuk
Koordynator SKW ZS nr 1

zobacz zdjęcia >>