Podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W dniu 28 października 2011 r. w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie odbyło się podsumowanie udziału hrubieszowskich szkół w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest realizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu od 2001 roku i jest ogólnopolską akcją podejmującą problem profilaktyki uzależnień.

Reklamy

Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Reklamy

W ramach pierwszego etapu tegorocznej edycji odbyło się 6 konkursów indywidualnych: dla uczniów szkół podstawowych:

– „Rosnę – Myślę – Dbam”
– „Biegnijmy razem!”

dla gimnazjalistów:
– „Dorastamy – Rozumiemy – Pomagamy”
– „O co biega?”
– „Szukamy Młodych Mistrzów – Co Ty wiesz o Ameryce”

dla wszystkich uczniów, ale z podziałem wiekowym:
„Ping – Graj – Pong”

Do biura kampanii napłynęło tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie hrubieszowskich szkół:

Natalia Wielosz – Hałasa z Gimnazjum Nr 1,
Szymon Ufnal z Gimnazjum Nr 1,
Ewa Brońska ze Szkoły Podstawowej Nr 3,
Diana Nowosad ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
Dominika Kowalewska ze Szkoły Podstawowej Nr 1,
Wiktoria Hołówek ze Szkoły Podstawowej Nr 1,
Dawid Gąska ze Szkoły Podstawowej Nr 1,
Patryk Dżygało z Gimnazjum Nr 3,
Karol Pogwizd z Gimnazjum Nr 1,
Konrad Pogwizd z Gimnazjum Nr 1.

Uczniowie otrzymali nagrody od realizatora kampanii i od Burmistrza Miasta.

Nagrody i certyfikaty otrzymali koordynatorzy szkolni kampanii: Marta Kuczyńska, Joanna Puczkowska, Urszula Suplicka, Agnieszka Kwiatkowska, Izabela Czerw i Anna Karkuszewska.

Certyfikaty otrzymali dyrektorzy i nauczyciele biorący udział w kampanii.

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji i zapraszamy do udziału w roku następnym.