Podsumowanie Konkursu Plastycznego

W dniu 8 marca w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się podsumowanie miejskiego etapu Konkursu Plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”.

Reklamy

Dyplomy i nagrody laureatom i ich opiekunom wręczyli Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tadeusz Garaj i Komendant Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej Pan Piotr Kierepka.