Podsumowanie miejskiej akcji ZTU

W dniu 26.09.2008r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, odbyło się spotkanie podsumowujące miejskie działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reklamy

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Władz Miasta oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczestniczyli przedstawiciele szkół i instytucji, które aktywnie włączyły się w działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań szkół biorących udział w kampanii oraz okazją do nagrodzenia laureatów konkursów profilaktycznych, ich opiekunów oraz osób szczególnie zaangażowanych w realizację działań w ramach kampanii.

Słowo wstępne, będące nawiązaniem do idei kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wygłosił Burmistrz Miasta – pan Zbigniew Dolecki, który podziękował wszystkim osobom czuwającym nad realizacją działań ZTU w okresie od kwietnia do czerwca 2008r.

Następnie pan Wacław Mucha – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz miejski koordynator ZTU, uroczyście odczytał nazwiska wszystkich uczniów i nauczycieli, nagrodzonych w ogólnopolskich konkursach profilaktycznych, zorganizowanych w ramach kampanii przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Laureaci konkursów, a także koordynatorzy i nauczyciele szczególnie zaangażowani w pracę przy realizacji kampanii, otrzymali certyfikaty i nagrody przysłane przez organizatorów konkursów oraz kwiaty i upominki ufundowane przez Urząd Miasta w Hrubieszowie.

***

OSOBY NAGRODZONE

KOORDYNATORZY SZKOLNI:
– p. Marta Kuczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie
– p. Izabela Czerw – Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie

LAUREACI KONKURSÓW- UCZNIOWIE:
– Agnieszka Wąsik – SP Nr 1 – konkurs olimpijski „Szybciej, wyżej, mocniej”
– Agata Bartnik – SP Nr 1 – konkurs plastyczny „W poszukiwaniu kwiatu paproci”
– Michał Giergiel – SP Nr 1 – konkurs plastyczny „W poszukiwaniu kwiatu paproci”
– Karolina Pomiankiewicz – Gimnazjum Nr 2 – konkurs olimpijski „Szybciej, wyżej, mocniej”
– Wioletta Borsukiewicz – Gimnazjum Nr 2 – konkurs olimpijski „Szybciej, wyżej, mocniej”

KLASY I GRUPY SZKOLNE – konkurs „Odkrywamy nasze mocne strony”:
– Klasa II b ( obecnie III b) SP Nr 1, z wychowawczynią p. Sabiną Kuryło
– Klasa IV b ( obecnie V b) SP Nr 1, z wychowawczynią p. Moniką Korneluk
– Grupa świetlicowa SP Nr 1, z opiekunem p. Moniką Jabłońską
– Koło Młodego Dziennikarza SP Nr 1 , z opiekunami – p. Martą Kuczyńską i p. Martą Stadnicką

LAUREAT KONKURSU DLA NAUCZYCIELI NA SCENARIUSZ LEKCJI PROFILAKTYCZNEJ – p. Marta Kuczyńska – SP Nr 1

NAUCZYCIELE – ZA SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W KAMPANIĘ ZTU:
– p. Edyta Kucharska – SP Nr 1
– p. Agnieszka Kolano – SP Nr 1
– p. Barbara Mielniczuk – SP Nr 1
– p. Sabina Kuryło – SP Nr 1
– p. Jolanta Podlewska – SP Nr 1
– p. Monika Jabłońska – SP Nr 1
– p. Marta Stadnicka – SP Nr 1
– p. Elwira Pawłowska – Gimnazjum Nr 2
– p. Beata Polak – Gimnazjum Nr 2
– p. Ewelina Winiarska – Gimnazjum Nr 2
– p. Krystyna Rozkal – Gimnazjum Nr 2
– p. Robert Jóźwiak – Gimnazjum Nr 2

Imienne certyfikaty otrzymali ankieterzy, którzy w ramach kampanii przeprowadzili badania ankietowe w szkołach.
Były to Panie:
– p. Urszula Suplicka – SP Nr 3
– p. Agnieszka Kwiatkowska – Gimnazjum nr 3
– p. Joanna Puczkowska – SP Nr 2
– p. Elżbieta Pochylczuk – Gimnazjum Nr 1

Podziękowania w formie certyfikatów odebrali także przedstawiciele szkół oraz instytucji
i organizacji, które wspierały szkoły w realizacji zadań profilaktycznych:
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie
– Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie
– Hrubieszowski Dom Kultury
– Świetlica Środowiskowa „Fikander”
– Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” w Hrubieszowie
– Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
– Klub Abstynenta „Lumen”
– oraz Miasto Hrubieszów na ręce pana Burmistrza Z. Doleckiego.

Po części oficjalnej przyszedł czas na dyskusję.
Na prośbę p. Joanny Błaszczak – przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – głos zabrały panie: Izabela Czerw oraz Marta Kuczyńska (koordynatorzy), które podzieliły się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i refleksjami na temat tegorocznej kampanii oraz zaprosiły do współpracy inne szkoły miejskie w przyszłych edycjach kampanii.
Michał Giergiel – uczeń nagrodzony w konkursie plastycznym opowiedział uczestnikom spotkania, jak wyglądała jego praca konkursowa.
Głos zabrał także p. Maciej Łyko – dziennikarz gazety Lubiehrubie, sprawującej patronat medialny nad kampanią w naszym mieście. W swoich słowach p. Maciej Łyko wyraził uznanie dla tej kampanii oraz wszystkich kampanii profilaktycznych realizowanych przez szkoły, bowiem – jak zaznaczył, poszczególne działania w ramach tych kampanii dają dzieciom i młodzieży szansę na dobry rozwój oraz stwarzają okazję do świetnej zabawy przy jednoczesnym propagowaniu treści profilaktycznych w sposób naturalny.
O swoich działaniach w ramach miejskiej kampanii ZTU, wypowiedzieli się także
p. T. Romaszko – przedstawiciel Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach” oraz
p. A. Arciszewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, którzy udzielili osobistego poparcia dla kampanii profilaktycznej ZTU, zapobiegającej uzależnieniom i radykalnym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży.
Słowa podziękowania dla p. Wacława Muchy – miejskiego koordynatora kampanii, w imieniu swoim oraz wszystkich obecnych osób wygłosiła p. dyrektor SP Nr 1 – Edyta Kucharska.

Efekty realizowanych w ramach kampanii działań w bieżącym roku szkolnym są już widoczne. Ciekawe inicjatywy, działania, zajęcia wychowawcze, imprezy profilaktyczne
i duża ilość prac wysłanych na konkursy ogólnopolskie, zaowocowały sporą liczbą laureatów konkursów i nagrodzonych nauczycieli.

Miejmy nadzieję, że zarówno teraz, jak i w przyszłości, takie działania zaowocują przede wszystkim zmianą postaw dzieci i młodzieży oraz staną się skuteczną i dobrze pojętą profilaktyką uzależnień i przemocy wśród młodego pokolenia.

W imieniu miejskich oraz szkolnych koordynatorów kampanii ZTU
– Marta Kuczyńska

zobacz zdjęcia >>