Podsumowanie projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”

23 października w restauracji „U Chłopa” odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie osób z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”.

Reklamy

Projekst „Wsparcie osób z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowago II)” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Liderem Projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, partnerem – POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – biuro projektu Warszawa oraz 14 Punktów Aktywizacji II na terenie 11 województw Polski.

Cel Projektu:
„Zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 700 osób z niepełnosprawnością intelektualną ( 280 K i 420 M), z zespołem Downa,  niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim”

Kto mógł wziąć udział w projekcie:
1) Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym( w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną).
2) Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
3) Rodzice / opiekunowie osób z niepełnosprawnoscią intelektualną.

Rekrutacja uczestników przebiegała trzyetapowo:

I ETAP
 10 osób niepełnosprawnych w tym:
        3 kobiety
        7 mężczyzn     

II ETAP
10 osób niepełnosprawnych w tym:
       4 kobiety  w tym 2 z zespołem Downa
       6 mężczyzn  w tym 2 z zespołem Downa

III ETAP
1 mężczyzna

Wsparcie uzyskane w Projekcie obejmowało:
– Identyfikację potrzeb – przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
– Wsparcie szkoleniowe – warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy (doradca, psycholog)
– Grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy
– Organizację praktyk zawodowych (1,2 dniowe oraz 40 godzinne) – trenerzy pracy
– Odbycie stażu rehabilitacyjnego – trenerzy pracy
– Zatrudnienie – trenerzy pracy
– Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze.

Indywidualne zajęcia praktyczne – Pierwszy etap aktywizacji (10)
– Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4 osoby na stanowiskach pracowników porządkowych
– Hrubieszowski Dom Kultury – 4 osoby na stanowiskach pracowników porządkowych
– Miejska Biblioteka Publiczna – 2 osoby na stanowiskach pomoc bibliotekarza

Indywidualne zajęcia praktyczne – Drugi etap aktywizacji (10)
– Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury – 1 osoba na stanowisku pomoc animatora kultury
– Hrubieszowski Ośrodek Sporu i Rekreacji – 3 osoby na stanowisku pracownik porządkowy
– Świat Fryzur – 1 osoba na stanowisku pomoc fryzjera
– Cytro Staropolska – 2 osoby na stanowiskach: Pomocnik kelnera, pomoc pracownika porządkowego
– Usługowy Zakład Optyczny – 1 osoba na stanowisku pomoc sprzedawcy
– Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TARA – 1 osoba na stanowisku pomoc sprzedawcy
– Hrubieszowski Dom Kultury – 1 osoba na stanowisku pomoc pracownika porządkowego

 

O projekcie i korzyściach płynących z zatrudniania osób niepełnosprawych w rozmowie z Koordynatorem projektu Małgorzatą Dobrowolską, psychologiem Januszem Kucharskim, dyrektorem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie Małgorzatą Kudrel i przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy Magdaleną Załuską.