Podsumowanie XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2012

W dniach 16-18 listopada 2012 r. Hrubieszów zaszczycili swoją obecnością wykonawcy z całego kraju, m.in. z Gdyni, Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Przemyśla, Zamościa, Nowego Glinnika, Wrocławia, Opola, uczestnicząc w XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego.

Reklamy

Organizatorami festiwalu byli: Dowódca Garnizonu Hrubieszów płk Piotr Bieniek,Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ ks. Prałat ppłk Andrzej Puzon – inicjator konkursu i osoba nierozerwalnie od lat związana z festiwalem, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj, Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki oraz Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa. Wśród organizatorów wymienić należy również Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Urząd Wojewódzki w Lublinie i Urząd Marszałkowski, którzy udzielili wsparcia finansowego.

Wydarzenie to, mające miejsce dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Emilii Feliksiak w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, skupiło wokół siebie 33 podmiotów wykonawczych, w tym 24 wykonawców rywalizujących w kategorii solistów oraz 9 wykonawców w kategorii zespołów. Łącznie, w sobotę 17 listopada w przesłuchaniach konkursowych z udziałem publiczności, trwających do 16.00 udział wzięło 96 osób rywalizujących o cenne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów festiwalu.

Występy wykonawców oceniała Rada Artystyczna pod przewodnictwem Pani Alicji Saturskiej (muzyka orkiestrowego, Dyrektora Artystycznego chóru „Rezonans” z Zamościa) oraz członkowie JURY w osobach Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ ks. Prałata ppłk Andrzeja Puzona (współorganizatora i przewodnika duchowego tego wydarzenia artystycznego), przedstawicielki Centrum Edukacji Obywatelskiej Jolanty Wojtaś-Zapory (pedagoga, animatora kultury, reżysera), płk rez. Bogusława HILLA (muzyka, dyrygenta, byłego dyrektora orkiestry koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie) oraz mjr Dariusz Bylina (Kapelmistrza Orkiestry Wojskowej z Krakowa).

Zgodnie z tradycją wieczorny koncert inauguracyjny, który rozpoczął o 18.00, hymn festiwalu „Młodością Kolumbów” po którym nastąpiło otwarcie festiwalu przez dowódcę hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego płk Piotra Bieńka. ks. ppłk Andrzeja Puzona i Sekretarza Miasta Hrubieszowa Czesława Podgórskiego.

W części artystycznej koncertu swój recital wspólnie z Dariuszem Tokarzewskim byłym członkiem zespołu „VOX” oraz Aleksandry Opały Wójcik absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie przedstawił zespół wokalny „LECHICI” działający przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie pod kierownictwem Leszka Opały, „Chiili Quartet” z Wrocławia oraz zespół „Hetmańscy Sarmaci” z Zamościa z repertuarem pieśni patriotycznych, wojskowych i religijnych.

Drugi dzień festiwalu rozpoczęła Uroczysta Msza Święta o 9.30 w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie w intencji uczestników XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP, której przewodniczył ks. Prałat Andrzej Puzon. Obsługę wokalną liturgii przejęła młodzież biorąca udział w festiwalu.

Ogłoszenie wyników odbyło się o godz.16.00 podczas koncertu galowego, na którym w roli konferansjera wystąpiła dziennikarka TVP Lublin pani Anna Dąbrowska – Miazga. Protokół Rady Artystycznej festiwalu odczytała przewodnicząca rady artystycznej pani Alicja Saturska przedstawiając następujące wyniki:

– Wyróżnienie specjalne otrzymała najmłodsza uczestniczka festiwalu Karolina WIĘCŁAW z Miejskiego Domu Kultury w Biłgoraju. 

Wyróżnienia w kategorii zespołów:
– Zespół Wokalny Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu Glinniku – nagroda Starosty Powiatu Hrubieszowskiego (odtwarzacz DVD);
– Chór Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni- nagroda Dyrektora Banku Pekao S.A. oddział Hrubieszów (karta prepaid);
– Zespół „ Na Granicy” Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku strzelców Konnych- nagroda Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ (Zestaw AGD);
– Zespół „Błękitne Berety” z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – nagroda Dowódcy Garnizonu Hrubieszów (ryngraf 2pr oraz grafika przedstawiająca Kościół Garnizonowy w Hrubieszowie);

Wyróżnienia w kategorii solistów otrzymali:
– Tomasz Cofta z Klubu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu- Nagroda Wojewody Lubelskiego (TABLET); 
– Barbara Ligocka z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – nagroda Wójta Gminy Mircze (TABLET);
– Anna Deko z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu- nagroda Wójta Gminy Mircze (TABLET);
– Maria Feduniewicz z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu- nagroda Wójta Mircze (TABLET);
– Patrycja Adamska z Klubu Wojskowego 25 BKPow w Nowym Glinniku- nagroda Dyrektora banku Pekao S.A. oddział Hrubieszów (karta prepaid);
– Karolina Nowakowska z Klubu Wojskowego 25 BKPow w Nowym Glinniku – nagroda Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ (TABLET);
– Gabriel Dubiel z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Dziekana Marynarki Wojennej (medal pamiątkowy i grafika);

III miejsce w kategorii zespoły otrzymał Zespół „Ficco” z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Starosty powiatu Hrubieszowskiego (odtwarzacz DVD);

III miejsce w kategorii solista otrzymała Anna Kosek z Klubu marynarki Wojennej – nagroda Wójta Gminy Werbkowice (TABLET) 

II miejsca w kategorii zespół otrzymał zespół „ Akwarium” z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Związku Gmin Lubelszczyzny (NOTEBOOK ASUS);

II miejsce w kategorii solista otrzymała Monika Damaszko z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – nagroda Wójta Gminy Hrubieszów (NOTEBOOK ASUS); 

I miejsce w kategorii zespół otrzymał Zespół „EL FUEGO)  z Klubu Wojskowego 25 BKPow w Nowym Glinniku – nagroda Burmistrza Miasta Hrubieszów (telewizor THOMPSON);

I miejsce w kategorii solista otrzymała Zofia Kubiak z Klubu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu – nagroda Dowódcy Garnizonu Hrubieszów (telewizor THOMPSON).


Po wręczeniu nagród, wykonawcy mieli okazje wystąpić ponownie w koncercie laureatów. Na zakończenie festiwalu przemówienia wygłosili: dowódca 2 pułku rozpoznawczego płk Piotr Bieniek, Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołojecki oraz ks. Prałat Andrzej Puzon, który dokonał zamknięcia festiwalu. Dowódca 2 pułku rozpoznawczego w podzięce za wieloletnią współpracę przy organizacji kolejnych edycji festiwalu wręczył ks. ppłk Andrzejowi Puzonowi i Wójtowi Gminy Hrubieszów Janowi Mołojeckiemu ryngrafy Ministra Obrony Narodowej. 

Festiwal zakończył koncert gościa specjalnego festiwalu – Ryszarda Rynkowskiego który swoim repertuarem i żywiołowością porwał zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy. 

Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności hrubieszowskiej i sąsiednich gmin oraz powiatów. Należy zwrócić szczególną uwagę na uczestnictwo w tym wydarzeniu artystycznym w charakterze sponsorów: urzędów i instytucji oraz firm spoza naszego powiatu. Świadczy to o stale rosnącym zapotrzebowaniu na doświadczanie przeżyć kulturalnych i potrzebie wspierania szczytnych idei i przesłań jakie niesie za sobą festiwal.

Opracowanie: mjr Andrzej Kołodziej – oficer prasowy