Podwyżki wynagrodzenia burmistrza i radnych

Hrubieszów

Reklamy

30 grudnia 2010 roku w czasie roboczej części III uroczystej opłatkowej sesji Rady Miasta Hrubieszowa uchwalono m.in. plan pracy rady na rok 2011 oraz podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i diet radnych.

Od 1 stycznia 2011 roku burmistrz Hrubieszowa będzie zarabiał 10 290 zł. brutto – projekt uchwały Rady Miasta Hrubieszowa w tej sprawie poparło 11 radnych, przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących się. Do tej pory wynagrodzenie Burmistrza Miasta wynosiła 8 640 zł. brutto

Dieta radnych miejskich będzie wynosiła 660 zł., po 771 zł. będą zarabiali radni-przewodniczący komisji miejskich i wiceprzewodniczący Rady Miasta, a 1506 zł. przewodniczący Rady. Projekt uchwały w tej sprawie przegłosowany został większością 10 głosów. Nie poparli go jedynie radni: Grażyna Temporowicz, Teresa Wesołowska, Wojciech Sołtysiak, Józef Bojarczuk i Andrzej Podlewski.