Podziękowania

Serdecznie chcielibyśmy podziękować za przekazaną kwotę 1291,91 zł panu Tomaszowi Wojciechowi Antoniuk i panu Wojciechowi Pempko członkom Stowarzyszenia „Razem”, Wolontariuszom z Gimnazjum Nr 1, 2 i 3 oraz OHP w Hrubieszowie pod opieką Anny Karkuszewskiej, Izabeli Czerw, Marzeny Bednarczuk i Moniki Jabłońskiej.

Reklamy

i>Bardzo dziękujemy za pomoc i udział w zbiórce pieniężnej. Pragniemy również wyrazić swoją wdzięczność Dyrekcji Szkół: p. Andrzejowi Pachla, p. Arturowi Dąbrowskiemu, p. Annie Świstowskiej i Kierownikowi Środowiskowego Huwca Pracy p. Monice Jabłońskiej za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy, jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom Hrubieszowa, którzy aktywnie przyczynili się do uczestnictwa w kwestach na rzecz pomocy w leczeniu naszej córki Laury Szala.

Rodzice Laury