Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie śp. Heleny Bojarczuk oraz okazali wiele serca i współczucia w tych trudnych dla nas chwilach.

Reklamy

 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

ks. Jan Twardowski

 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie

śp. Heleny Bojarczuk

oraz okazali wiele serca i współczucia

w tych trudnych dla nas chwilach.

Składamy wyrazy wdzięczności i szacunku.

 

Serdecznie  dziękujemy  księdzu  proboszczowi  Wiesławowi oraz księdzu  Antoniemu, przedstawicielom PSL-u i przybyłym ze sztandarem, władzom powiatowym i miejskim, dyrektorowi Muzeum  im.  ks.  Stanisława  Staszica  w Hrubieszowie wraz  z  pracownikami, przyjaciołom,  koleżankom  i  kolegom, znajomym,  sąsiadom, rodzinie.

 

Siostry