Podziękowania!

­
Serdeczne podziękowania
dla Pani dr. Agnieszki Kowalczuk i Pani pielęgniarki Asi
za troskliwą i profesjonalną opiekę nad naszą mamą
oraz wyjątkowe podejście do człowieka, ofiarność, cierpliwość a także życzliwość i okazane serce,
składają
córki i synowie

­Artykuł płatny

Reklamy